Vijesti

Šef Delegacije EU u BiH Lars Gunar Vigemark istakao je da reformska agenda, koju su usvojili Savjet ministara BiH i Vlada Federacije BiH, predstavlja preliminarni dokument, a da će u konačnu verziju biti ugrađene primjedbe koje je dostavila Vlada Republike Srpske.

"Kada se svi u BiH usaglase o reformama, ova agenda može biti potpisana. Naravno da će pri tome biti uzete u obzir primjedbe Vlade Srpske, jer smo dobili komentare iz Banjaluke, ali nije bilo vremena da budu uvrštene zato što je tekst agende već išao u proceduru u Savjetu ministara BiH i federalnoj Vladi", naveo je Vigemark.

On je za "Glas Srpske" rekao da se sve aktivnosti na izradi konačne verzije agende nastavljaju.

"Naravno da ništa nismo dogovorili dok sve ne dogovorimo. Optimista sam, jer je suviše važno da se svi dogovorimo", dodao je Vigemark.

Vlada Republike Srpske nije potpisala reformsku agendu jer nisu stečeni uslovi, odnosno tekst dokumenta nije usaglašen na svim nivoima u BiH.

Reformske teme

Blog

Vijesti