Vijesti

Vlada Federacije BiH razmatrala je prošlog tjedna radni tekst Zakona o poticanju zapošljavanja kojim se uređuju uvjeti za ostvarivanje prava na poticaj poslodavaca pri zapošljavanju nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje su se educirale, odnosno dugotrajno nezaposlenih osoba. Riječ je o jednom od reformskih zakona čije je donošenje predviđeno u Programu rada Vlade i zasnovano na ekspozeu premijera Federacije BiH Fadila Novalića.
Osim definiranja nezaposlenih i dugotrajno nezaposlenih osoba Zakon, kao ključnu novinu, uvodi mogućnost subvencioniranja poslodavaca za zapošljavanje nezaposlenih osoba.

Tako poslodavac, koji u skladu sa odredbama Zakona o radu, po osnovu ugovora o radu zaposli na određeno ili neodređeno vrijeme nezaposlenu osobu kako to definira ovaj zakon, pod uvjetom da počevši od 31. Ožujka 2015. godine nije smanjio broj zaposlenih, ostvaruje pravo na subvencioniranje iznosa 100% obračunatih doprinosa na osnovicu prema najnižoj plaći u FBiH prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Ovo subvencioniranje predviđeno je u periodu od jedne godine od dana novog zapošljavanja, odnosno u periodu dok traje radni odnos na određeno vrijeme novozaposlenoj osobi. Zakonom je utvrđeno da budu subvencionirani doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, za osnovno zdravstveno osiguranje i za osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Prihvaćajući radnu verziju ovog zakona kao dobru osnovu za izradu teksta zakona Vlada FBiH je zadužila Radnu grupu koju je formirala za iznalaženje modela za ublažavanje sive ekonomije u dijelu radnih odnosa i neregistriranih poslovnih subjekata da joj za narednu sjednicu dostavi Nacrt zakona o poticanju zapošljavanja na izjašnjavanje.

Vlada FBiH je zadužila sva federalna ministarstva, uprave, ustanove i druge federalne institucije i službe da odmah obustave sve procedure za prijem namještenika, do 1. rujna 2015. godine

Reformske teme

Blog

Vijesti