Vijesti
Izvor: Klix.ba
 
Posljednja odluka o produženju moratorija na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika donesena je 29. marta ove godine i njom je zabranjeno primanje novih uposlenika do 30. juna 2018. godine. 

S obzirom na to da Vlada Federacije BiH nije donijela novu odluku o produženju moratorija u praksi to znači da federalni subjekti od 1. jula 2018. godine ponovo mogu vršiti nesmetano zapošljavanje u neefikasnom i nefunkcionalnom sistemu javne uprave koji ni u kojem kontekstu ne zadovoljava potrebe građana entiteta FBiH. 

Činjenica je da moratorij na zapošljavanje nije funkcionisao ni za vrijeme trajanja, a tome najbolje svjedoči podatak da je u protekle tri godine u općinskim, kantonalnim i federalnim organima vlasti putem javnih konkursa u FBiH zaposleno 815 novih državnih službenika. 

Još uvijek nije poznato zbog čega Vlada Federacije BiH nije produžila moratorij na zapošljavanje koji je bar deklarativno zabranjivao prijem novih državnih službenika. Entitetski ministri u međuvremenu su održali dvije sjednice Vlade FBiH i to 28. juna 2018. godine i 5. jula 2018. godine. 

Reformske teme

Blog

Vijesti