Vijesti

Dan slobode od poreza je značajan datum za poreske obveznike i donosioce odluka jer pokazuje koliko dugo Bosanci i Hercegovci trebaju raditi kako bi platili sve ovogodišnje poreze. Danas je bh. društvo teoretski zaradilo dovoljno da plati svoje poreze, stoga svim građanima želimo sretan Dan slobode od poreza! Tim povodom Centar za politike i upravljanje i UG "Zašto ne" predstavljaju ažuriranu web stranicu www.mojporez.ba na kojoj možete izračunati Vaš lični Dan slobode od poreza – dan kada prestajete raditi za otplatu poreza, a počinjete raditi za sebe.

Zbog kompleksnog poreskog sistema i složene administrativne strukture državnog aparata, prikupljanje i utrošak poreza građanima su slabo razumljivi. Poreski kalkulator www.mojporez.ba je platforma koja Vam na jednostavan i zanimljiv način omogućava da izračunate ukupne poreze koje plaćate na mjesečnom/godišnjem nivou po osnovu rada i potrošnje, a zatim i na šta se troši vaš novac.

Tako će svaki građanin i građanka, nakon što unese osnovne podatke o svojim primanjima i troškovima, kao informaciju dobiti tri stvari. Prvo, saznaće koliko poreza plaća na godišnjem i mjesečnom nivou i po kojim osnovama to plaća. Zatim, dobit će lični „račun za javne usluge“ koji će prikazati kako i na šta se njen/gov porez troši, a na njemu će vidjeti sopstvena izdvajanja za penzije, zdravstvo, otplatu vanjskog duga, puteve i autoputeve, javne usluge itd. Na kraju, www.mojporez.ba će svakom korisniku izračunati lični Dan slobode od poreza. Dan slobode od poreza predstavlja simbolični dan na koji prestajete raditi za plaćanje poreza, a počinjete raditi za ispunjavanje svojih potreba. Za prosječnog radnika/cu u BiH ovaj dan je tek za mjesec dana.

Građani BiH trebaju biti svjesni da kroz poreze plaćaju javne usluge (administraciju, zdravstvo, obrazovanje) i informisani o iznosu novca koji na mjesečnom i godišnjem nivou izdvajaju u te svrhe. Primjera radi, u 2017. godini najviše poreskog novca je potrošeno na socijalnu zaštitu i opšte javne usluge (administracija, diplomatija, otplata javnog duga), a tačan iznos potrošen na pojedinačne javne funkcije, kao i iznos skupljenih poreznih sredstava se mogu pronaći na www.mojporez.ba. Na ovaj način platforma preuzima i edukativnu ulogu, jer će građani i građanke nakon korištenja platforme znati koliko svog novca izdvajaju za pojedinačne javne usluge, a na osnovu čega mogu donijeti svoj sud o zadovoljstvu za pružene javne usluge.

Porezne politike su najznačajnija predizborna tema u razvijenim zemljama, stoga važnost ove platforme naročito dolazi do izražaja u izbornoj godini. Od izuzetne važnosti je da političke partije usmjere svoje programe i predizborne kampanje na najznačajnije društvene teme među kojima su poreske politike, kako bi građani bili informisani kakve porezne reforme partije zagovaraju i kako bi mogli glasati u skladu sa takvim preferencijama.

Platforma je prvi put predstavljena prošle godine, a sada je dodatno unaprijeđena i ažurirana. Ažurirane su poreske stope tj. promjene u stopama poreza (povećanje akciza na duhanske proizvode i povećanje putarina za autoputeve prema novom Zakonu o akcizama BiH).  Ažurirani su i podaci o tome kako se troše porezi u skladu sa prošlogodišnjim budžetima svih nivoa vlasti.

Saznajte do kada radite za plaćanje poreza i kako se troši Vaš novac!

Reformske teme

Blog

Vijesti