Vijesti

Vlada FBiH mora dostaviti Parlamentu FBiH prijedloge zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima u skladu sa preporukama osoblja MMF-a kao uslov za zaključenje drugog pregleda Proširenog aranžmana BiH sa MMF-om, dogovoreno je između predstavnika BiH i osoblja MMF-a koji su boravili u posjeti Sarajevu i Banjaluci od 7. do 21 maja. Navedeni dogovor mora odobriti i Izvrši odbor MMF-a.

Šef Misije MMF-a za BiH Nadeem Ilahi je, po zaključenju posjete, izjavio kako je ekonomski program s Bosnom i Hercegovinom i dalje je na pravom putu, te predstavio sporazum koji su postigli sa vlastima u BiH o jednoj mjeri kao uslovu za zaključenje drugog pregleda i isplatu treće tranše kredita.

„Zabilježen je značajan oporavak, uglavnom pod utjecajem veće privatne potrošnje i izvoza. Stopa nezaposlenosti je znatno smanjena. Preliminarni podaci o poreznim prihodima, doznakama i bankovnim kreditima navode na zaključak da će se ovaj pozitivni trend nastaviti i dalje tokom 2018. godine“, izjavio je Ilahi.

Pohvalio je izvršenje programa kazavši kako je na „zadovoljavajućem nivou“ te da su ispunjeni svi fiskalni ciljevi programa. Pozitivnim je ocijenio i ograničenje ukupne potrošnje zahvaljujući čemu je, kako je rekao, budžetski suficit dostigao 2% BDP-a u 2017. godini. Pozdravio je i nedavno usvajanje rebalansa budžeta u oba entieteta, što će „omogućiti dodatno finansiranje kapitalnih projekata koji potiču rast“.

Apelirao je na usvajanje novog Zakona o osiguranju depozita čije odlaganje, kazao je, odlaže i modernizaciju zakonodavstva u sektoru bankarstva u cijeloj zemlji.

Pohvalio je izvršenje mjera za jačanje finansijskog sektora, te pozvao vlasti da u narednom periodu udvostruče napore na provođenju strukturalnih reformi.

Očekuje se da će Izvršni odbor MMF-a razmatrati drugi pregled u ljeto 2018. godine. Odobrenjem pregleda bi se omogućila isplata tranše kredita u iznosu od oko 38 miliona eura.

Rok za usvajanje prethodne mjere dostavljanja prijedloga zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima je, prema Izvještaju osoblja MMF-a iz februara 2018., kraj maja ove godine.

Prošireni aranžman sa MMF-om institucije u BiH sklopile su u septembru 2016. godine. Od ukupno 39 mjera sa određenim rokom iz originalnog Pisma namjere institucija u BiH MMF-u, do danas je implementirano njih svega 15 (38,5%), a pridržavalo se četiri od šest kontinuiranih mjera. Od sedam mjera koje su prvobitno bile uslov za dobijanje druge tranše kredita ispunjeno ih je pet, dok je za dvije pomjeren rok za implementaciju. Novo Dopunsko pismo namjere broji ukupno 22 mjere sa određenim rokom, te još četiri kojih se treba kontinuirano pridržavati.

Reformske teme

Blog

Vijesti