Vijesti

Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda zaključio prvi pregled u okviru Proširenog aranžmana sa BiH, kojim je odobrio isplatu 75 miliona eura druge tranše kredita, te zaključio konsultacije prema članu IV za 2017. godinu sa BiH. 

Izvršni direktori se slažu sa porukom navedenom u ocjeni osoblja. Pohvalili su organe vlasti za napredak ostavren u okviru EFF-a koji doprinosi makroekonomskoj i finansijskoj stabilnosti. Međutim, direktori su istakli da su i dalje prisutni značajni izazovi i rizici. Naglasili su da je snažna opredjeljenost u pogledu ciljeva programa od ključnog značaja za povećanja broja novih radnih mjesta, poticanje rasta i približavanje nivou dohotka u zemljama Evropske unije.

Direktori pozdravljaju ostvareni napredak u jačanju poslovnog okruženja i reformiranju tržišta rada. Istakli su potrebu za snažnijim reformama kako bi se riješile postojeće slabosti. Naglasili su da prioritet treba dati unapređenju materijalne infrastrukture, smanjenju fiskalnog i administrativnog opterećenja za preduzeća, daljim reformama tržišta rada i unapređenju upravljanja preduzećima u državnom vlasništvu i jačanja konkurentnosti.

Direktori su pozdravili napore koje organi vlasti ulažu da bi održali opreznu fiskalnu poziciju. Ohrabrio ih je plan povećanja javnih investicija, te su naglasili da fiskalna politika treba nastaviti da se fokusira na dalje smanjenje tekuće potrošnje i održivo povećanje kapitalnih ulaganja koja stimuliraju rast. Naglasili su važnost jačanja okvira za upravljanje javnim finansijama da bi se ublažili fiskalni rizici i složili se da su potrebne odlučne mjere da bi se riješio problem neizmirenih obaveza u javnom sektoru.

Direktori su pohvalili organe vlasti za napredak ostvaren u modernizaciji i usaglašavanju zakona u sektoru bankarstva. Potcrtali su potrebu za kontinuiranim naporima u očuvanju finansijske stabilnosti i unapređenje regulatornog okvira. U tom kontekstu, direktori apeliraju da se što prije donese novi zakon o osiguranju depozita. Također su potcrtali potrebu reformiranja razvojnih banaka.

Reformske teme

Blog

Vijesti