Vijesti

Institucije u BiH su krajem januara 2018. godine uputile Međunarodnom monetarnom fondu novo Dopunsko pismo namjere.

Potpisnici Dopunskog pisma namjere, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, entitetski premijeri Fadil Novalić i Željka Cvijanović, državni i entitetski ministri finansija Vjekoslav Bevanda, Jelka Milićević i Zoran Tegeltija, te guverner Centralne banke BiH Senad Softić u Dopunskom pismu namjere su informisale MMF o dosadašnjem napretku u ispunjavanju mjera iz Proširenog aranžmana BiH sa MMF-om, te predložile odustajanje od određenih i uspostavljanje novih rokova za određene mjere.

Tako su predstavnici navedenih institucija predložili, naprimjer, odustajanje od usvajanja plana restrukturiranja Željeznica FBiH i uspostavljanja automatskog sistema raspodjele prihoda od indirektnih poreza, kao i pomjeranje rokova za usvajanje novog zakona o osiguranju depozita BiH, okončanje due diligence analiza BH Telecoma i HT Eroneta, usvajanje novih entitetskih zakona o razvojnim bankama itd.

Dopunsko pismo namjere objavljen je na službenoj stranici Vlade RS.

O provođenju mjera iz Proširenog aranžmana BiH sa MMF-om možete se informisati na stranici mmf.reforma.ba, kao i iz izvještaja Centra za politike i upravljanje "Između politike i ekonomskih reformi - Monitoring implementacije mjera iz Programa ekonomskih reformi koje podržava MMF" iz jula 2017., te saopštenja za javnost CPU-a "Prošireni aranžman BiH i MMF-a: Bez provođenja novih mjera od jula 2017." iz novembra 2017. godine.

Kako bi nove mjere i rokovi iz Dopunskog pisma namjere postale dio Aranžmana potrebno je odobrenje od strane Izvršnog odbora MMF-a. 

.

Reformske teme

Blog

Vijesti