Vijesti

Parlament FBiH usvojio je novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Nakon što je to 24. januara učinio Predstavnički, jučer je Prijedlog zakona usvojen i u Domu naroda.

Novim zakonom o PIO predviđeno je da se uvede bodovni način za obračun visine penzija, zasnovan na visini prosječne plate u FBiH, broju godina staža osiguranika i uplaćenim doprinosima.

Uporedo s navedenim zakonom očekuje se da na snagu stupe i dopune Zakona o policijskim službenicima, koje propisuju da se policajcima obračun penzija vrši na osnovu najpovoljnijeg petogodišnjeg prosjeka.

Reformske teme

Blog

Vijesti