Vijesti

Poslanici u Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH većinski su podržali na današnjoj vanrednoj sjednici Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, prenosi portal Klix.ba.

U novom Zakonu o PIO-u najavljuje se novi bodovni sistem za obračun visine penzija u Federaciji BiH, a predlagači zakona su više puta ponovili da će biti pravedniji i da će uvesti više reda u oblast penzijsko-invalidskog osiguranja

Za razliku od važećeg, u novom zakonu o PIO-u, koji je Vlada FBiH utvrdila 24. oktobra, prepoznaju se jednokratna povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do jula 1998. godine u iznosu od 10 posto i pet posto povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do 31. decembra 2007. godine.

Novi zakon će, prema mišljenju Vlade FBiH, ublažiti razlike u penzijama penzionera koji su ušli u penzijski sistem do 1998. godine, a istovremeno će približiti odnosno ujednačiti visine penzija za penzionere koji su otišli u penziju po novom zakonu kroz vrijednost boda od 14 KM.

Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača kazao je da je cilj Prijedloga Zakona o PIO-u stabilizirati penzioni sistem i omogućiti pravičniji sistem izračuna penzija uvođenjem bodovnog sistema.

S druge strane, opozicioni zastupnici i predstavnici sindikata se žustro protive usvajanju ovakvog Zakona o PIO-u, što je rezultiralo i protestom pred zgradom Parlamenta Federacije BiH.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović kazao je kako primjedbe Saveza nisu uvažene.

Reformske teme

Blog

Vijesti