Vijesti

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt restrukturiranja željeznica Republike Srpske vrijedan 51,3 miliona eura, saopštilo je Vijeće ministara.

Cilj ovog projekta je unapređenje operativne efikasnosti i finansijske održivosti željeznica RS-a.

Rok otplate zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda, a sredstva su alocirana na RS, odnosno Željeznice RS-a.

Prijedlog sporazuma o zajmu sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Reformske teme

Blog

Vijesti