Vijesti

Vijeće ministara BiH danas je na 128. sjednici usvojilo Prijedlog strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine (2018 – 2021), koji će biti upućen Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri, saopštilo je Vijeće ministara.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić ranije je pozvao na hitno usvajanje strategije ruralnog razvoja BiH, nakon čega je Vlada Republike Srpske posljednjeg radnog dana prošle godine dala pozitivno mišljenje na ovaj strateški okvirni dokument.

Njegovim usvajanjem stvaraju se uslovi da domaći poljoprivredni proizvođači, putem projekata, dobiju milionska sredstva iz fondova Evropske unije. Strateški plan će osigurati široki okvir koji će voditi postepenom usklađivanju poljoprivrede i ruralnog razvoja u okviru BiH s najboljim praksama Evropske unije.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović o usvajanju ovog strateškog dokumenta u Vijeću ministara BiH obavijestio je Evropsku komisiju i nadležne organe u Briselu.

Reformske teme

Blog

Vijesti