Vijesti

Predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić pismenim zahtjevom tražio je od predsjedavajućih Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH Edina Mušića i Lidije Bradare da za vikend zakažu sjednice na kojima bi između ostalog bio razmatran budžet za 2018. godinu i Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), prenosi portal Klix.

Usvajanje budžeta prema preporukama Međunarodnog monetarnog fonda i usvajanje novog zakona o PIO dio su Aranžmana BiH sa MMF-om, a usvajanje budžeta je i jedan od uslova za zaključenje prvog pregleda i uplatu druge tranše kredita.

Novalić je predložio da se na dnevnom redu nađe i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o policijskim službenicima po skraćenom postupku te Prijedlog odluke o Programu investiranja sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima-Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

"Neusvajanjem ovih zakona do kraja 2017. godine direktno se dovodi u pitanje finansijska stabilnost FBiH, čime se ugrožavaju isplate i obaveze koje smo obećali, prije svega prema borcima, penzionerima, invalidima, poljoprivrednicima, odnosno svim korisnicima budžeta FBiH", naveo je Novalić.

Istakao je da će bez usvojenog budžeta za 2018. godinu biti nemoguće realizovati sporazum Vlade FBiH i predstavnika boračkih saveza, kao i druge isplate koje su planirali i obećali građanima, a koje su na višem nivou u odnosu na prvi kvartal 2017. godine.

"Poslovanje vanbudžetskih fondova bit će ugroženo zbog neusvajanja finansijskih planova, a neusvajanjem Zakona o PIO-u direktno se dovodi u pitanje finansijska stabilnost Federalnog zavoda PIO, što će za posljedicu imati neredovne isplate penzija u FBiH", napisao je Novalić.

Podsjetio je i da se sredstva klirinškog duga u iznosu od 107 miliona KM, a koja su planirana za izgradnju infrastrukturnih projekata, neće moći investirati bez donošenja programa investiranja od Parlamenta FBiH.

"Imajući u vidu gore navedeno te da je Vlada FBiH stvorila sve pretpostavke za donošenje navedenih zakonskih rješenja, tražim da se hitno pokrenu procedure propisane poslovnicima o radu domova Parlamenta FBiH za hitno sazivanje vanrednih sjednica oba doma Parlamenta FBiH", zaključio je Novalić.

Reformske teme

Blog

Vijesti