Vijesti

Vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj su trebale biti razmatrane dvije mjere iz Aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom - budžet FBiH za 2018. godinu i Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju - prekinuta je jučer, prenosi portal Klix.

Sjednica je prekinuta zbog izostanka poslanika iz Hrvatske demokratske zajednice BiH i Hrvatske demokratske zajednice 1990.

Oba doma Parlamenta FBiH odobrila su u međuvremenu Nacrt budžeta, a Vlada FBiH, shodno tome, utvrdila je konačan prijedlog i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Ukoliko budžet FBiH ne bude usvojen do kraja 2017. godine, Vlada FBiH morat će donijeti odluku o privremenom finansiranju, tokom koje je moguće jedino servisiranje tekućih troškova.

Na sjednici je trebao biti razmatran Prijedlog zakona o PIO, koji predviđa novi bodovni sistem za obračun penzija u FBiH.

U službenoj najavi dnevnog reda za ovu sjednicu bile su kandidirane i odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove zavoda za zapošljavanje i penzijsko-invalidskog osiguranja u FBiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Fonda solidarnosti FBiH, te finansijski plan Regulatorne komisije za energiju (FERK) za 2018. godinu.

Reformske teme

Blog

Vijesti