Vijesti

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas po hitnom postupku izmjene i dopune Zakona o akcizama, Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda te Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja. 

Dom naroda ove je prijedloge izmjena i dopuna usvojio na sjednici 7. decembra, te stoga oni stupaju na snagu objavom u Službenim novinama. Ova tri zakona dio su obaveza koje su institucije BiH preuzele sklapanjem Aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. 

Izmjenama i dopunama Zakona o akcizama uvodi se plaćanje nove putarine od 15 feninga na svaki litar kupljenog goriva i naftnih derivata. 

Opozicioni poslanici žalili su se, između ostalog, i na proceduru usvajanja. Naime, set zakona o akcizama je u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara BiH po skraćenom postupku. Dom naroda je, pri usvajanju prijedloga, usvojio i zaključak kojim se predlaže da Predstavnički dom razmatra set zakona o akcizama po hitnom postupku. Osnovna razlika je što su, po skraćenom postupku, prijedloge zakona dužne razmatrati i parlamentarne komisije, a po hitnom postpuku nisu. Poslanici iz opozicije tvrdili su da ovo predstavlja kršenje procedure.

Na nastavku sjednice, koji je počeo u 10 sati, razmatrat će se i Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, što je također mjera iz Aranžmana sa MMF-om. 

Reformske teme

Blog

Vijesti