Vijesti

Ekonomija Bosne i Hercegovine doživljava ciklični oporavak, održana je makroekonomska stabilnost, ali podsticanje rasta i otvaranje novih radnih mjesta nije postignuto, zaključilo je osoblje misije Međunarodnog monetarnog fonda nakon posjete BiH od 7. do 21. novembra. Napomenuli su kako je neophodno implementirati preostale mjere koje su uslov za drugu tranšu kredita, uključivši tu i usvajanje kvartalnih koeficijenata za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza od strane Upravnog odbora UINO BiH te poravnanje međuentitetskih dugovanja.

Izjavu šefa Misije Nadeema Ilahija prenosimo u cjelosti:

Ekonomija Bosne i Hercegovine doživljava ciklični oporavak koji je ipak slabiji u odnosu na ostatak istočne Evrope. Izvoz kao i doznake iz inostranstva bilježe porast, a očekuje se i rast inflacije u 2017. godini. Iako je održana makroekonomska stabilnost, osnovni cilj programa, podsticanje rasta i otvaranje radnih mjesta, je i dalje u velikoj mjeri neriješen.

Misija je primjetila napredak ostvaren u pripremi fiskalno odgovornih nacrta budžeta entiteta za 2018. godinu, te podstiče vlasti da blagovremeno te u skladu sa preporukama osoblja MMF-a, završe proces pripreme budžeta Institucija Bosne i Hercegovine.

Na polju provedbe strukturalnih reformi je ostvaren određeni napredak, posebno na nivou entiteta. Međutim, provođenje nekih od ključnih mjera iz programa se odvija mnogo sporijim tempom od očekivanog. Prethodne mjere za prvi pregled programa obuhvataju usvajanje entitetskih budžeta za 2018. godinu kao i:

Usvajanje u Parlamentarnoj skupštini BiH izmjena i dopuna zakona kojim će se povećati akcize na gorivo. Ovo je neophodno kako bi se odblokirao najveći paket vanjskog finansiranja koji je odnedavno na raspolaganju za ključne investicije u infrastrukturu. Kontinuirano kašnjenje u tom pogledu je usporilo ekonomski oporavak i uticalo na izglede za brži rast i otvaranje novih radnih mjesta.

Usvajanje novog Zakona o osiguranju depozita u Parlamentarnoj skupštini BiH. S obzirom da su već usvojeni entitetski zakoni o bankama i agencijama za bankarstvo, odsustvo novog Zakona o osiguranju depozita odgađa modernizaciju legislative bankarskog sektora u zemlji.

Iniciranje od strane Vlade FBiH procesa temeljite procjene vrijednosti (due diligence) za telekomunikacijske kompanije, BH Telecom i HT Mostar.

Usvajanje od strane Upravnog odbora UINO BiH kvartalnih koeficijenata za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza te poravnanje međuentitetskih dugovanja.

Ispunjavanje ovih prethodnih mjera u narednim sedmicama je od ključnog značaja kako bi se program vratio na pravi kolosijek. Osoblje MMF-a je na raspolaganju vlastima pružiti pomoć u ovom pogledu.

Foto: flickr.com

Reformske teme

Blog

Vijesti