Vijesti

Donošenje novog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo bio je povod jučerašnjeg sastanka ministra pravde i uprave KS Marija Nenadića sa predstavnicima sindikata koji su nadležni za oblast državne službe, navedeno je iz press službe Kantona Sarajevo.

„Ministarstvo pravde i uprave KS pripremilo je pomenuti zakon. Inicijalno to je bio Zakon o izmjenama i dopunama postojećeg zakona, ali s obzirom na činjenicu da je u međuvremenu više od 50 posto njegovog teksta promijenjeno, tehnička pravila nalažu obvezu donošenja novog zakona“, pojasnio je ministar Nenadić.

Ovom prilikom, ministar je prisutne upoznao sa zakonskim promjenama koje se odnose na načela za utvrđivanje visine plate, kao i na neophodno definisanje načina osiguranja budžetskih sredstava.

Naveo je da su pomenutim zakonom obuhvaćene plaće i naknade izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija u organima zakonodavne i izvršne vlasti KS pravobranioca i njegovih zamjenika.

Na ovom sastanku predstavnici sindikata su iznijeli i svoje prijedloge na ovaj zakon. Usaglasili su se oko određenih rješenja koja bi se trebala unijeti u prednacrt zakona, a koja se odnose na način obračuna plaća i naknada, utvrđivanje i finansiranje uvećanja osnovne plaće za posebne uvjete rada. Razgovaralo se i o vrstama naknada za povredu na radu, fizičke bolesti i invalidnosti, te načinu finansiranja tih naknada.

Oni su ukazali i na neravnopravnost državne službe u odnosu na druge predstavnike javnog sektora, tačnije obrazovanja i zdravstva, te zatražili od ministra da u narednom periodu učini i dodatne napore kako bi poboljšao poziciju državnih službenika u KS.

Ministar Nenadić je najavio da će se i ubuduće nastaviti boriti za državne službenike, ali je rekao kako uvijek postoje određena pravna, politička i finansijska ograničenja.

„Vrlo je važno da svi sindikati budu ravnopravni, a svjestan sam da je u prošlosti bilo određenih propusta što je rezultiralo brojnim tužbama s kojima se Kanton Sarajevo i danas suočava“, istakao je ministar Nenadić

Po njegovim riječima, tekst nacrta ovog zakona je bolji od prethodnog, a nakon usaglašavanja stavova sa sindikatom vrlo brzo će se naći u zakonodavnoj proceduri.

Jučerašnjem sastanku su prisustvovali sekretar resonog ministarstva i pomoćnici, te predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, Samostalnog sinidikata kantonalnih državnih službenika i namještenika Sarajevo, Sindikata policije Višnja Ljubijankić, Elvis Zornić i Mirza Hadžiabdić i drugi.

 

Reformske teme

Blog

Vijesti