Vijesti

MMF je neophodan, ne za finansiranje obaveza, ali za stimulisanje ekonomskog rasta, izjavio je guverner Centralne banke BiH Senad Softić prošle sedmice na Samitu guvernera, ministara finansija i direktora poreskih uprava zemalja regiona u Bečićima u Crnoj Gori.

Tema ovogodišnjeg skupa je „Finansijska stabilnost regiona u novom globalnom okruženju“, a guverner je bio panelista u sesiji pod nazivom „Monetarna politika zemalja regiona – između Američkih federalnih rezervi i Evropske centralne banke“.

Tokom svog izlaganja, Softić je stavio poseban akcenat na potrebu koordinacije između monetarne i fiskalne politike, te na značaj prisustva MMF-a s aspekta BiH.

„U uslovima valutnog odbora, monetarna politika je neefikasna za stimulisanje ekonomske aktivnosti. Međutim, nema nikakve dvojbe da je, sa stanovišta finansijske stabilnosti, neophodna koordinacija monetarne i fiskalne politike“, istakao je Softić.

Pojasnio je da Stalni odbor za finansijsku stabilnost predstavlja glavni forum za procjenu prijetnji po finansijsku stabilnost, pri čemu su CBBiH i agencije za bankarstvo odgovorne za procjenu sistemske prirode finansijske krize.

U vezi s prisustvom MMF-a u BiH, Softić je rekao da je servisiranje postojećeg iznosa vanjskog duga neupitno sa ili bez aranžmana s MMF-om, ali da bi bez strukturalnih reformi za koje se opredijelila vlada, dugoročno posmatrano, bh. ekonomija bila u lošijoj poziciji usljed usporavanja rasta potencijalnog outputa.

Osim toga, rekao je da međunarodna zajednica i rejting agencije trenutno aranžman s Fondom posmatraju kao stabilizacioni faktor u BiH, te je uslov i za aranžmane s drugim međunarodnim institucijama.

„Prema tome, BiH bi i bez MMF-a bila u mogućnosti finansirati obaveze, ali bismo imali znatno manje fiskalnog prostora za stimulisanje ekonomskog rasta kroz vladine investicije i potrošnju. Posljedično, bez provođenja reformi na koje smo se obavezali i Pismom namjere ostali bismo na približnom nivou razvoja na kojem smo sada“, kazao je Softić, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.

Reformske teme

Blog

Vijesti