Vijesti

Povodom jednostranog utvrđivanja "neusaglašenog" prijedloga Zakona o radu od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u FBiH oštro osuđuje način na koji je Vlada FBiH donijela Odluku da zakon u formi prijedloga bude donesen.

Također, sindikalisti navode i konkretne zamjerke vezano za novi zakon.

1. Jedno od "rješenja" je predviđeno u članu 35. Prijedloga zakona o radu u institutu "pripravnosti za rad" koji se ne smatra radnim vremenom, a u kojem će radnik morati biti pripravan i odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova ukoliko se za tim ukaže potreba.

2. Novim prijedlogom zakona i to članom 72 predviđena je mogućnost otkazivanja ugovora o radu radniku koji je privremeno spriječen za rad do 6 mjeseci ili preko 6 mjeseci, što bi značilo da radnik neće smjeti otići na bolovanje.

3. Također je u članu 74 predviđena mogućnost otkazivanja ugovora o radu invalidima rada II kategorije, a u članu 75 predviđena je mogućnost poslodavcima da pravilnikom o radu utvrđuju elemente za određivanje osnovne plaće i dijela plaće po osnovu radnog učinka, što bi u praksi značilo da će se plaćati po svim drugim osnovama a ne po kvalitetu rada.

4. Članom 96 ostavljena je mogućnost poslodavcu da radnicima otkaže ugovor o radu ako je takav otkaz "opravdan iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, ili ako radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa". Ova odredba u slučaju njenog stupanja na snagu bit će masovno zloupotrebljivana od strane poslodavca jer će na ovaj način moći da se riješi bilo kojeg radnika.

5. U ovom prijedlogu zakona nisu zaboravljeni ni sindikalni povjerenici pa je članom 103 predviđena i mogućnost otkazivanja njihovog ugovora o radu. Neće više biti mogućnosti organizovanja sindikalnih akcija jer svaki sindikalni povjerenik sada može dobiti otkaz ugovora o radu.

6. Omogućeno je sada i otpuštanje iskusnijih radnika jer je članom 111. otpremnina radnika sada ograničena na šest prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, pa to poslodavcima neće predstavljati veliku stavku u finansijskim izdvajanjima za otpuštanje "problematičnih" radnika.

7. U skladu sa članom 114. Prijedloga zakona o radu smanjen je i rok za zaštitu prava iz radnog odnosa pred nadležnim sudom sa 1 godine na 90 dana, a radnik sada mora prvo da se obrati poslodavcu (onom istom poslodavcu koji krši njegova prava) pa tek onda sudu.

8. U skladu sa članom 129. sada poslodavac utvrđuje reprezentativnost sindikata kod poslodavca sa kojim bi trebao da zaključuje kolektivni ugovor na nivou preduzeća što je čisti apsurd. Svake godine poslodavci će "po zakonu" da ispituju reprezentativnost Sindikata što će biti korišteno od strane poslodavaca da oforme "svoj" Sindikat.

9. U skladu sa članom 140. kolektivni ugovor se može sada zaključiti samo na određeno vrijeme i to najviše na tri godine, a "po sili zakona" prestaje da važi svaki kolektivni ugovor u roku od 90 dana nakon isteka roka na koji je zaključen.

Reformske teme

Blog

Vijesti