Vijesti

Ekonomski analitičar Admir Čavalić je u razgovoru za Klix.ba komentarisao stupanje na snagu Pravilnika o oporezivanju toplog obroka i regresa u FBiH, kazavši kako zbog politike teret reformi uvijek bude prebačen na realni sektor.


Stupanje na snagu Pravilnika o oporezivanju toplog obroka iznad 8,5 KM i regresa koji iznosi 50 posto od prosječne plaće u Federaciji BiH uzburkao je odnose između Udruženja poslodavaca i Vlade FBiH.

Poslodavci su tražili prolongiranje Pravilnika do januara 2017. godine i u međuvremenu donošenje izmjena Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak, kako bi imali vremena da se prilagode do početka nove poslovne godine.

Ipak, pravdajući to kolektivnim ugovorom, ministrica finansija Jelka Milićević donijela je odluku o stupanju na snagu Pravilnika o oporezivanju toplog obroka i regresa.

"Ne mislim da će za poslodavce ovaj Pravilnik biti neko preveliko opterećenje, međutim, indikativno je vrijeme kada je on stupio na snagu. Jasno je da je to povezano sa političkim kontekstom, a ne ekonomijom i to nije dobro za privredu", ističe Čavalić.

Predmetni Pravilnik već je jednom bio prolongiran, a većina ekonomskih analitičara slaže se da je pogrešno što njegova primjena počinje pred kraj poslovne godine.

Poslodavci naglašavaju da će u prosjeku za svakog radnika morati izdvojiti od 60 do 150 KM mjesečno, što će morati nadomjestiti odbijanje od plaće radniku, a upozoravaju i da će se to odraziti na otvaranje novih radnih mjesta.

"Vlada hitno mora nešto uraditi da smanji poreska opterećenja na plaće. Tereti reformi se uvijek prebacuju na realni sektor, dok je javni sektor na neki način zaštićen. Vrijeme je da građani vide i dobru stranu reformske agende u vidu smanjenja fiskalnih opterećenja", zaključuje Čavalić.

Već krajem oktobra poslodavci će morati primijeniti novi Pravilnik i oporezovati topli obrok i regres, ukoliko u narednih nekoliko dana ne dođe do dogovora između Udruženja poslodavaca i Vlade FBiH.

Reformske teme

Blog

Vijesti