Vijesti

Potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović obratio se javnosti nakon što je Ustavni sud FBiH donio privremenu mjeru vezanu za Zakon o državnoj službi u FBiH, a kojom je obustavljeno imenovanja rukovodećih državnih službenika. On je ocijenio kako bi Zakon o državnoj službi doveo do zapošljavanja 250 novih ljudi na visokopozicioniranim funkcijama.

Rješenje Ustavnog suda BiH odnosi se na primjenu dva člana Zakona o državnoj službi u FBiH, odnosno privremeno obustavlja primjenu članova 11a. i 75b. Zakona o državnoj službi u FBiH do konačne odluke o ustavnosti više članova ovoga Zakona.

Dunović je kazao kako ovo ne znači da se zna unaprijed šta će Ustavni sud FBiH odlučiti dodajući kako mu ne pada napamet da insinuira i na taj način utječe na odluke Ustavnog suda FBiH.

"Cijenio sam prilikom podnošenja apelacije da je zakona protuustavan, odnosno da ima osnova kojima se krši Ustav FBiH. I dalje smatram da je zakon protuustavan jer se njime oduzima pravo na rad samo zato što neko nije pripadnik neke političke opcije", kazao je Dunović.

On je rekao i da se ovim zakonskim rješenjem pokušava napraviti kompletna politizacija državne uprave jer ako ministar bira i pomoćnike i šefove kabineta na način da oni rade na mandat onda se gubi kontinuitet.

"Vlada i premijer FBiH Fadil Novalić prilikom usvajanja zakona više puta su naglasili da se radi o reformskom zakonu. Treba znati da su i predstavnici EU rekli da zakon nije reformski", kazao je Dunović.

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Potpredsjednik FBiH je podsjetio da je ovaj zakon potpuno suprotan reformskoj agendi u kojoj se zahtjeva smanjenje uposlenih u javnoj upravi.

"Na ovaj način bi se povećao broj uposlenih. Konkretno u javnoj upravi FBiH radi oko 250 ljudi na poziciji rukovodećih državnih službenika i novim zakonom je predviđeno da oni ostanu da rade u tim institucijama, ali da dobiju rješenje za neke druge poslove", kazao je Dunović.

On je zaključio kako bi u smislu provođenja ovog zakona FBiH imala opterećenje od 250 novih ljudi na visokopozicioniranim funkcijama.

Reformske teme

Blog

Vijesti