Vijesti

Realizacija projekta izvršena je u okviru USAID-ovog projekta FAR koji se provodi u okviru reforme fiskalnog sektora. Na taj način povećava se transparentnost i omogućava građanima da blagovremeno provjere plaćaju li njihovi poslodavci zaista doprinose na njihove plate, odnosno da na vrijeme reaguju kako ne bi bili spriječeni da ostvare prava po osnovu doprinosa obaveznog osiguranja.

"Danas smo u rad pustili projekat koji je značajan za Poreznu upravu FBiH, ali i za sve zaposlenike. Online usluga je nova aplikacija koju će Porezna uprava od danas početi pružati putem svog web portala, a svi zaposlenici u FBiH će moći provjeriti da li im poslodovac vrši obračun i uplatu doprinosa. Ukoliko otkrijemo da poslodavac nije postupio u skladu sa Zakonom, snosit će sankcije. Provjera uplate doprinosa moći ćete vršiti putem bilo kojeg računara koji je povezan na internet", rekao je direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović.

Direktor misije USAID-a Bosni i Hercegovini Peter Duffy, izrazio je nadu da će građani imati više informacija na raspolaganju te da će aplikacija služiti njima na prvom mjestu. Istaknuo je također podršku inicijativi Ministarstva finansija FBiH koje je razvilo ovakvu aplikaciju u cilju uštede novca iz budžeta Vlade FBiH.

Uz prisustvo premijera Federacije BiH Fadila Novalića, federalne ministrice finansija Jelke Milićević i direktora Porezne uprave FBiH Šerifa Isovića, prikazan je video spot “On line provjera doprinosa o novoj usluzi koju će pružati Porezna uprava Federacije BiH svim zaposlenim osobama u Federaciji BiH.


Reformske teme

Blog

Vijesti