Vijesti

Predstavnici Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH najavili su generalni štrajk ako do 10. juna ne započnu pregovori o novom granskom kolektivnom ugovoru za oblast zdravstva.

Abud Sarić, predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH, i njegov zamjenik Zijad Latifović govorili su o ignorantskom stavu Vlade FBiH prema radnicima zaposlenim u zdravstvu te općenito o politici prema radnicima.

"Odmah nakon usvajanja Zakona o radu mi smo podnijeli inicijativu za izmjene i dopune granskog kolektivnog ugovora iz oblasti zdravstva. Inicijativa je podnesena premijeru FBiH Fadilu Novaliću i resornom ministru Vjekoslavu Mandiću. Iako smo podnijeli svu potrebnu dokumentaciju, uključujući rješenje o reprezentativnosti, ni 40 dana nakon podnošenja inicijative nismo dobili nikakav odgovor, iako su po još uvijek važećem ugovoru trebali odgovoriti na našu inicijativu u roku od 15 dana", kazao je Sarić.

Sarić Abud, predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH (Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba)

On je istakao kako je u dosadašnjem razgovoru s predstavnicima Vlade FBiH njima predloženo da se potpišu dva granska kolektivna ugovora, što nije u skladu sa zakonom, a za radnike u zdravstvu to je neprihvatljivo.

"Mi do danas nismo dobili imena pregovaračkog tima Vlade FBiH. Ipak, bez obzira na naš stav Vlada FBiH je na sjednici 29. aprila usvojila kalendar potpisivanja granskih kolektivnih ugovora, a time i dva kolektivna ugovora iz oblasti zdravstva", objašnjava Sarić.

U međuvremenu su predstavnici sindikata postigli sporazum sa ministrom zdravstva FBiH Vjekoslavom Mandićem o tome da će kolektivno pregovaranje iz oblasti zdravstva započeti najkasnije do 10. juna ove godine.

"Danas najavljujemo organizovanje generalnog štrajka iz oblasti zdravstva ukoliko do 10. juna ne budu započeti pregovori o novom kolektivnom ugovoru. Ukoliko ne započnu pregovori postat će jasno da je konačan cilj Vlade FBiH ukidanje kolektivnih ugovora, odnosno umanjenja prava naših članova", naglašava Sarić.

On dodaje kako se u FBiH provodi reforma u zdravstvu bez pisanog traga, bez strategije i ne birajući sredstva.

"Vlada FBiH našim novcem plaća kojekakve ekonomske analitičare da pričaju kako je za ovakvo stanje kriv kolektivni ugovor, radnici ili sindikati", kazao je Zijad Latifović, šef pregovaračkog tima za kolektivne ugovore u ime radnika zdravstva u FBiH.

U BiH 445.000 ljudi su radno angažovani, uplaćujući svoje doprinose i svake godine ostvare prihod državi od pet milijardi KM na osnovu svih oporezivanja.

Zijad Latifović, šef pregovaračkog tima radnika u zdravstvu FBiH za novi granski kolektivni ugovor (Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba)

"S obzirom na to da Savez samostalnih sindikata BiH veoma rijetko istupa i objašnjava realno stanje, mi kao nezavisni sindikat želimo ukazati na to da Vlada FBiH mora pitati one koji ih finansiraju, a to su radnici. Ljudi trebaju znati da postoji doprinos iz plate i doprinos na platu. Doprinos iz plate je novac koji iz džepa radnika ide na finansiranje penzionog sistema, zdravstvenog i svih ostalih sistema. Dakle, to je ono što su radnici zaradili. Trebao bi biti slobodan izbor radnika, kada dobiju taj novac, da li žele da ga uplate. Kod nas je to predstavljeno kao doprinos koji se podrazumijeva, a ustvari je dva i po puta veći od onog koji država izdvaja za radnika. Tako da ukupno radnici na godišnjem nivou samo od svoje plate izdvoje dvije milijarde i 472 miliona KM, a u isto vrijeme poslodavci izdvoje 731 milion KM", zaključio je Latifović.

Reformske teme

Blog

Vijesti