Vijesti

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić kazao je u razgovoru za Klix.ba kako najveći izazov bh. vlastima predstavlja borba s razgranatim birokratskim sistemom koji je uporedio sa zapuštenom močvarom. S Novalićem smo razgovarali i o Općem kolektivnom ugovoru, planovima za 2016. godinu, te o preseljenju federalnih institucija u Mostar.

Da li ste zadovoljni radom Vlade Federacije BiH u 2015. godini?

Ja sam zadovoljan radom Vlade FBiH u ovoj godini s obzirom na to da znate kroz kakve je sve traume prošla. Mada, volio bih da smo uradili više.

Šta smatrate najvećim uspjehom, a šta najvećim propustom vlade kojom predsjedavate?

Najvećim uspjehom smatram to što smo usvojili jedan reformski kurs i definisali ga počev od našeg ekspozea preko reformske agende i akcionog plana koji je čvrsti plan koji podupiru svi i koji rješava sve dvojbe gdje mi to idemo. Naravno, i to što smo počeli realizaciju. Mi smo već realizovali četvrtinu svih tih aktivnosti, odnosno 13 plus četiri od 61 i to je već počelo davati rezultate.

Nakon duge političke krize koja je karakterisala 2015. godinu konačno je stabilizovana izvršna vlast u FBiH. Kako ste zadovoljni radom ministara iz SBB-a?

Proces adaptacije je iza nas. Osjećaji su čak i dublji jer je proces trauma iza nas. Sjetite se svi zbivanja i pasivnog odnosa Demokratske fronte i našeg nastojanja da ostanu u vlasti pa sve do smjene i konačne stabilizacije. Sada svima izgleda da plivamo u mirnom moru, međutim nismo zaboravili valove kroz koje smo prošli. Vlast je stabilizovana, vrata su otvorena, a parlamenti su prohodni. Kao što se već pokazuje, mi sada možemo nesmetano pristupiti jednoj punoj realizaciji reformske agende.

U toku su pregovori o Općem kolektivnom ugovoru koji je Vlada FBiH blokirala. Koji su to principi od kojih nemate namjeru odustati?

Blokirali smo zato što je na naše iznenađenje postignuti dogovor između sindikata i poslodavaca izašao iz okvira Zakona o radu. Principe koji su zacrtani Zakonom o radu mi ne želimo napustiti i od njih odustati mada smo se dogovorili da sebi damo neko vrijeme da približimo stavove, ako je to već nužno.

Izjavili ste kako radnike branite od sindikata, a poslodavce od Udruženja poslodavaca. Šta ste pod tim konkretno mislili? Treba li neko braniti građane, sindikate i poslodavce od Vlade FBiH?

Možda je izjava data u afektu kada smo vidjeli koliko je taj kolektivni ugovor daleko od Zakona o radu. Mi imamo analize, a Vlada FBiH službeno mora raditi u interesu FBiH, da 85 posto prihoda Federacije BiH potječe iz malih i srednjih preduzeća. Ja sam siguran da će, onako kako je to definisano, škoditi upravo njima, a goditi velikima. Mali nas hrane i zato sam i rekao to, a mislio sam na poslodavce malih i mikro preduzeća od kojih živimo. Kada sam spomenuo radnike, mislio sam na radnike tih istih preduzeća. Shvatio sam da, ako budu previsoko postavljeni standardi kroz Opći kolektivni ugovor, oni to neće moći podnijeti, odnosno da će doći do otpuštanja ili selidbe u sivu zonu, što nikome ne odgovara, ni državi ni radnicima.

Posljednjih mjeseci aktuelna je priča vezana za Zakon o državnoj službi u entitetu FBiH. Mislite li da će ovaj zakon dovesti do politizacije javne uprave?

On je došao nakon moratorija o zapošljavanju jer je prirodni slijed neke naše dalje aktivnosti. Dakle, zamrznuli smo rast i prije svega smo ciljali na rast javne potrošnje. To se već sada reflektovalo na rast broja uposlenih, međutim, postoje i drugi materijalni troškovi i pretpostavke koje podrazumijevaju smanjenje javne potrošnje. Drugi zakon u tom nizu je bio Zakon o državnoj službi. I zaista nije nikakva intencija da se politizira državna služba. Vidite izbor mandatara u Hrvatskoj, čak i HDZ šalje poruku da niko nema više takav luksuz. Toliko smo vremena izgubili i niko više nema luksuz da ponovo svoje stranačke kolege dovodi tu. To je samo gubitak. Svi su sada prinuđeni, pa i mi i stranke, koristiti najbolje kadrove. Ovaj zakon je otvorio pluća da možemo to konzumirati. To je prioritet i imperativ ovog trenutka. Ponavljam da više niko nema luksuz da ispunjava svoje okruženje stranačkim kadrovima ako nemaju sposobnosti.

Kako se namjeravate boriti s razgranatim birokratskim sistemom u FBiH?

To je najteže pitanje jer zaista to nije kratkoročan potez. Mi smo sa prva dva poteza htjeli dobiti aktivniju i reaktivniju javnu upravu, odnosno administraciju. Sljedeće godine zakonima želimo taj period skratiti, odnosno na određeni način prisiliti administraciju da radi ono za što je pozvana da radi, ali trebat će sigurno kada jedna vlada postigne rast i kada on postane prirodna stvar u FBiH, da druga vlada posveti jedan čitav svoj mandat daljem restruktuiranju javne uprave i dobivanju aktivne i stručne javne uprave koja će biti u službi građana. To je dugoročan posao. Ja sam ovo doživio, unatoč svemu što ovdje ima od nevjerovatno kvalitetnih kadrova, kao jednu zapuštenu močvaru. Moram priznati da smo analizirali i kantone, općine, zdravstvo i školstvo, što je sve javna uprava, kao jednu zapuštenu močvaru. Vi znate da se u zapuštenoj močvari izrodi svakakvih hidri, tako da će trebati dosta vremena da se to desi.

Kakav je Vaš stav u vezi s preseljenjem federalnih institucija u Mostar?

To nije pitanje za Vladu Federacije BiH i to je političko pitanje. To je pitanje koje se koristi u sferi koja je iznad nas. Mi smo vlada, izvršni element i gdje god nam kažu mi ćemo djelovati. Ako kažu da je to u Olovu, mi ćemo djelovati u Olovu i raditi ono što radimo sada.

Šta namjeravate raditi u 2016. godini? Koji će biti prioriteti?

U 2016. godini mi tačno imamo prioritete, budući da je struktuiran rad, ne samo zbog reformske agende, već smo i prije toga struktuirali rad. Naši strani partneri su rekli da je to prvi put da je vlada struktuirala rad onako kako se to radi. U 2015. godini smo rekli da je težište na radno-pravnom zakonodavstvu, poticajima zapošljavanja i obuzdavanju javne potrošnje. Težište u sljedećoj godini će biti također obuzdavanje javne potrošnje i nastavak poticaja zapošljavanja. Svjedoci ste da smo u budžetu predvidjeli 50 miliona KM i još 20 miliona KM koje nismo potrošili, to je 70 miliona KM. Nakon radno-pravnog zakonodavstva koje će biti gotovo pred kraj marta s kolektivnim ugovorima, uvodimo poslovno okruženje koje prije svega znači formiranje privrednih sudova da bismo privredu, odnosno korporativne sporove, preselili u sudove koji bi morali biti efikasniji od sadašnjeg i da bismo pristupili sistemu brzih registracija i dozvola. Bit će veoma eksponiran i zakon o stečajnom poravnanju kako bismo s tržišta makli ono što ne može živjeti i vratili ono što može.

Šta želite građanima BiH u novoj 2016. godini?

Mi u Vladi FBiH često koristimo sintagmu da svima želimo sretne predstojeće praznike, ne samo Novu godinu, nego i božićne praznike. Kažemo često da građani uzmu šta hoće, ali da bismo najviše voljeli da uzmu sva tri. Građanima želimo sretne predstojeće praznike, dobro zdravlje i prosperitet. Prije svega, želim da pozovem građane da učestvuju u reformskom pokretu koji smo zacrtali i da shvate da se to tiče njih, a ne nas. Mi smo tu njima na usluzi.

Reformske teme

Blog

Vijesti