Vijesti

Upravni odbor Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) na današnjoj vanrednoj sjednici u Sarajevu zaključio je da se prolongira za sutra najavljeno potpisivanje Općeg kolektivnog ugovora čime se ostavlja prostor da se sa Sindikatom i Vladom razmotre sve nedoumice i sporna pitanja kako bi se došlo do provodivog akta koji će biti svima prihvatljiv.

Vanredna sjednica Upravnog odbora UPFBiH održana je nakon što su Sindikat i poslodavci usaglasili prijedlog novog opšteg kolektivnog ugovora za FBiH te najavili njegovo potpisivanje za sutra, dok se Vlada Federacije BiH nije složila s takvim prijedlogom, te je odlučila za maksimalno tri mjeseca produžiti primjene sada neusklađenih kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu FBiH.

Predsjednik UP FBiH FBiH Safudin Čengić je na konfernciji za novinare kazao da su danas imali sastanak delegacija Udruženja poslodavaca s federalnim premijerom i njegovim saradnicima na kome su tražili da ih informira o tome šta, po njihovom mišljenju, nije prihvatljivo ili šta je loše u tekstu opšteg kolektivnog ugovora.

"Nakon razgovora i primjedbi koje su iznijeli došlo smo do zaključka da se praktično radi o tri formalnopravne izmjene i o dva pitanja koja su bitna za jednu i drugu stranu", dodao je Čengić.

Po njegovim riječima, predstavnicima Vlade sporno je pitanje minulog rada, jer u zemljama bivše Jugoslavije ne postoji ova kategorija.

"Međutim, izvijestili smo ih da smo u pregovorima tražili kompromisno rješenje jer ne mogu se odjednom prekinuti ta prava i dogovorili smo se da to bude ograničenog roka, pa je prijedlog da ugovor umjesto 18 bude na 12 mjeseci gdje bi ostao ovaj član sa 0,4 posto koji se odnosi na minuli rad", naveo je Čengić.

Primjedba se odnosila i na visinu toplog obroka, dodao je, s tim da je dogovoreno da to bude jedan posto prosječne plaće u FBiH, ali Vlada je tražila da bude u rasponu od 0,5 do jedan posto.

"U članu 32. tražili su da se unese novi stav. Definisano je da Vlada i ministarstva pregovaraju sa sindikatima za djelatnosti koje se finansiraju iz budžeta ili vanbudžetskih fondova. Njihov prijedlog je da stoji da za privredna društva u kojima je država većinski vlasnik iznad 50 posto, pored poslodavaca i Vlada pregovara sa sindikatima", izdvojio je Čengić.

Naglasio je da je Udruženje poslodavaca FBiH respektabilna organizacija koja može zastupati njihove interese.

Direktor UPFBiH Mladen Pandurević je dodao da imaju 24.700 članova, da je to članstvo najreprezentativnije na prostoru BiH i da okupljaju poslodavce koji zapošljavaju otprilike 38 posto radnika u realnom sektoru.

Zaključeno je još da Upravni odbor izražava zadovoljstvo činjenicom da su poslodavci jedinstveni i daju punu podršku svim potezima i naporima rukovodstva UP FBiH kada se radi o Zakonu o radu, opštem kolektivnom ugovoru i svim aktivnosti u vezi s donošenjem novih zakona kojim će se poboljšati poslovni ambijent.

Ovlašteni su predsjednik UO UPFBiH i članovi pregovaračkog tima da se u narednih desetak dana sastanu s predstavnicima Sindikata i Vlade radi usaglašavanja stavova.

 

Autor: Fena

Reformske teme

Blog

Vijesti