Vijesti

Premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću danas je u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Daviddi predao Izvještaj Evropske komisije o BiH u 2015. godini.

"Evropska unija posvećuje Bosni i Hercegovini punu pažnju", kazao je Daviddi, izražavajući zadovoljstvo dosad poduzetim reformskim mjerama u Federaciji BiH.

Premijer Novalić upoznao je gosta da će Vlada Federacije BiH, već na sjednici na kojoj bude utvrđivala Prijedlog budžeta FBiH za 2016. godinu, usvojiti i ažurirani Akcijski plan za provedbu Reformske agende.

Ukazao je i na potrebu da do kraja 2015. godine bude donesen novi Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju. Također, bitno je i da zakonom bude regulirano pitanje uvezivanja radnog staža, a predstoje i aktivnosti na donošenju još dva značajna zakona: o šumama i o turizmu.

Potrebu zakonskog uređenja turističke djelatnosti federalni premijer je ilustrirao i time što je, naprimjer u Sarajevu, uveliko povećani broj turista i potražnja za smještajem, dok je zvanično registrirano samo 8.500 turističkih ležajeva.

"Jedan od zadataka koje smo planirali za 2016. godinu je i donošenje Zakona o trgovinskim sudovima, što je i na tragu Reformske agende i Akcionog plana. Želimo da imamo sudove specijalizirane za korporativno pravo, gdje predmeti neće godinama čekati na rješavanje, kao što je sada slučaj", kazao je Novalić.

Donošenje kvalitetnog zakona iz ove oblasti, ocijenili su sagovornici, složen je i dugotrajan posao. Osim toga, treba osposobiti potpuno novu generaciju mladih pravnika koji će ići na specijalizaciju u zemlje s dugom tradicijom korporativnog prava.

U planovima Federalne vlade je i stvaranje daljih pretpostavki za brže pokretanje biznisa. U tom cilju će, u svakoj općini u Federaciji BiH, biti otvoren takozvani “one-stop shop”, odnosno služba koja će investitorima na jednom mjestu i u zadanom kratkom roku osigurati sve dozvole za registraciju biznisa.

Novalić i Daviddi ukazali su danas i na važnost postizanja novog sporazuma Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda, jer je to preduvjet i za aranžmane sa Svjetskom bankom i evropskim finansijskim institucijama.

Reformske teme

Blog

Vijesti