Vijesti

Nesklad u broju zaposlenih i penzionera uzrok je dramatičnom nedostatatku prihoda od doprinosa što je dovelo i do zabrinjavajućeg deficita u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske (PIORS).

Ta spirala, koja svoj korijen ima u izrazito lošoj ekonomskoj situaciji u RS-u, s nepodnošljivom stopom nezaposlenosti, dovela je penzioni sistem RS u ozbiljne probleme, pa je entitetska Vlada odlučila da taj fond uvede u trezorski sistem poslovanja.

"Međutim, ta mjera može da proizvede efekte na ukupan redosljed isplata budžetskim korisnicima i kašnjenje u izvršenju drugih obaveza, jer će se raspoloživa budžetska sredstva isplaćivati po prioritetu - penzije, boračke invalidnine, pa tek onda će se namirivati plaće ostalim budžetskim korisnicima i administraciji, a tek na kraju isplatnog reda su ostale naknade utvrđene zakonom, materijalni troškovi i dobavljači", ukazuje predsjednik Narodnog demokratskog pokreta (NDP) Dragan Čavić u razgovoru za Fenu.

On optužuje vlast u RS-u da nije realizovala sistemska rješenja za reformu penzionog sektora iako ih je godinama najavljivala kao sistemske zakone, zbog čega RS ima ozbiljan problem, budući da nema dovoljan broj radnika u realnom sektoru koji bi uplaćivali doprinose neophodne za isplate penzija.

Umjesto da taj problem riješi u njegovom žarištu, vlast je u ionako tijesan i prebukiran budžet „ugurala“ i penzije, i to zaključno s oktobrom ove godine čak 250.471 korisnika tog prava.
"Nažalost, na tom problemu je najviše zakazala vlast RS-a i, odlažući sistemsko rješenje, u proteklim godinama stvorila velike deficite u Fondu PIO, budžetu i drugim sferama u kojima oni odlučuju", naglašava Čavić.

Podsjetio je da je u posljednjoj godini 116 miliona KM izdvojeno iz budžeta za podršku penzionom fondu, koji nije mogao izmiriti svoje obaveze bez grantova iz budžeta.

Nto nije bilo dovoljno jer očigledno nema sredstava za izmirenje penzija iz Fonda PIORS, pa Čavić podsjeća da su morali uzimati kredite kod domaćih banaka s visokom kamatom, zbog čega je vlast odlučila da prekine tu praksu na način da će slobodna sredstva ostalih korisnika, kojih u dinamici uvijek ima na budžetu i trezoru, koristiti za beskamatno kreditiranje isplata penzija.

Ali, neke od isplata će ipak kasniti.
"Ako nema dovoljno novaca za isplate predviđene budžetom, a najčešće nema, Vlada RS-a neke obaveze ne izvršava, mahom neisplaćuje podsticaje u poljoprivredi, materijalne troškove korisnika budžeta i druge stavke stavlja na kraj prioriteta", navodi Čavić.

Da novca za isplatu penzija u RS-u Fond PIO nema, ne kriju ni u Vladi.

U predloženim izmjenama i dopunama Zakona o PIORS-a, koji će, zajedno s još tri prateća zakona razmatrati poslanici Narodne skupštine RS po hitnom postupku, na posebnoj sjednici, 2. decembra, Vlada navodi da bi, ako se ne usvoje ovi zakoni, posljedice mogle biti neizmirenje obaveza prema korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja propisanih zakonom.

Podsjećaju i da je na kraju 2014. godine Fond PIORS imao negativan finansijski rezultat u iznosu od 46.131.526 KM.

Manjak prihoda je posljedica, prije svega, neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su na kraju prošle godine iznosili preko 390 miliona KM. Dakle, na jednoj strani postoje značajna potraživanja, a na drugoj strani, u cilju održavanja tekuće likvidnosti i kontinuiteta u isplati penzija na dostignutom nivou, Fond PIORS je bio prinuđen da se dugoročno kreditno zadužuje, uz dalje korištenje revolving kredita kod poslovnih banaka, priznaju iz entitetske vlade u predloženim izmjenama i dopunama Zakona o PIORS-a.

Stoga je predložen prelazak na trezorski način isplate penzija.
"Osnovni cilj uvođenja Fonda PIORS u sistem trezorskog poslovanja je da se nedostajuća sredstva za isplatu penzija u toku godine obezbijede iz budžetskih sredstava Republike, čime bi se izbjeglo kontinuirano kreditno zaduživanje Fonda PIORS i postigla dodatna sigurnost u obezbjeđenju sredstava za isplatu penzija", smatraju u Vladi RS.

Neke od predloženih izmjena i dopuna predviđaju i mogućnosti da se licu kome je rješenjem Fonda utvrđen poseban staž u dvostrukom trajanju, ukine to rješenje, a daje se i mogućnost da osiguranici samostalnih djelatnosti, osiguranici vjerski službenici i poljoprivrednici mogu da ostvare pravo na starosnu penziju, a da ne prekidaju osiguranje.

Entitetska premijerka Željka Cvijanović je nedavno izjavila da bi trezorski način isplate penzija trebalo da uslijedi početkom naredne godine, a da će se isplata penzija vrši u roku od sedam do 10 dana maksimalno, umjesto dosadašnjih mjesec dana.

"Naravno da nas očekuju izazovi u prvom mjesecu prelaska na trezorski sistem, ali to se nipošto neće odraziti na penzionere", tvrdi Cvijanović.

Direktor Fonda PIORS Mladen Milić priznaje da će za njih trezorska isplata penzija značiti rasterećenje, s obzirom na to da će nedostajuća sredstva biti obezbjeđivana iz republičkog budžeta.

Trezorsko poslovanje neće značajnije promijeniti princip rada Fonda PIO, koji će i dalje u potpunosti nastaviti da obrađuje penzije, a svi koji su radili u sektoru za finansije i likvidaturi penzija zadržavaju svoj posao.

I tako se godinama najavljivana reforma penzionog sistema svela na uvođenje penzionera na republički trezor, a uplate od doprinosa za penziono osiguranje registrovat će se kao prihod budžeta RS.

Reformske teme

Blog

Vijesti