Vijesti

U nacrtu budžeta Vlade FBiH za 2016. godinu nisu planirana finansijska sredstva za pomoć finansijski neodrživim kantonima, poput Bosanskopodrinjskog kantona (BPK), Posavskog kantona i Kantona 10. Zbog toga bi budžeti navedenih kantona mogli imati značajnih finansijskih problema, što će najviše osjetiti građani.

Vlada FBiH je u prethodnom periodu u budžetu planirala i izdvajala određena sredstva kao potporu ili grant za finansijski samostalno neodržive kantone. Ta pomoć je mnogo značila u finansijskoj konsolidaciji pomenutih kantona, ali najnovije informacije nisu nimalo ohrabrujuće.

Dosadašnjim Zakonom o raspodjeli javnih prihoda BPK Posavski kanton i Kanton 10 su od Vlade FBiH dobijali određene grantove finansijske podrške s ciljem finansiranja i servisiranja neophodnih institucija.

Vlada FBiH je i u budžetu 2015. godine za BPK planirala sredstva u iznosu od pet miliona KM, za Posavski kanton također pet miliona KM, a za Kanton 10 dva miliona KM. Međutim, planirana sredstva kantoni nisu dobili.

Da stvar bude još gora, u nacrtu budžeta za 2016. godinu nije predviđena pomoć za finansijski samostalno neodržive kantone.

Dževad Adžem, zastupnik DF-a u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH za Klix.ba ističe kako će izostavljanje finansiranja i pomaganja finansijski neodrživih kantona biti veoma pogubno za građane u tim kantonima.

"S obzirom na to da BPK ima teritoriju od 504 km2, 25.000 stanovnika i blizu 3.500 učenika osnovnih i srednjih škola i da je u nadležnosti kantona finansiranje obrazovanja od predškolskog, visokog obrazovanja i finansiranja nauke i sporta, zatim finansiranje MUP-a, zdravstva, kao i drugih prenesenih nadležnosti, sasvim je jasno da bez dodatne finansijske potpore BPK ne može biti održiv", ističe Adžem.

Finansijska pomoć za ova tri kantona dodatno je ugrožena nastojanjem Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Unsko-sanskog kantona u ukidanju posebnog koeficijenta prilikom raspodjele Javnih prihoda.

"Naprimjer u slučaju BPK kanton bi sa jedinstvenog računa primao 7 miliona KM manje nego do sada i uz pretpostavku da se ukine pomoć finansijski neodrživim kantonima, a to znači nedostatak još 5 miliona KM, što ukupno predstavlja manjak na prihodovnoj strani budžeta BPK za 12 miliona KM", zaključuje Adžem

Reformske teme

Blog

Vijesti