Vijesti

Predstavnici vlasti FBiH, zemalja iz regije te EU učestvuju danas u konferenciji "Od Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju do EU članstva: Šta, kada i kako ?" na kojoj će razmijeniti iskustva i razgovarati o mehanizmu koordinacije koji je, osim presude Sejdić - Finci, glavna prepreka BiH za upućivanje aplikacije za punopravne članstvo u EU.

Sam koordinacijski mehanizam bi predstavljao konsultacije pojedinih nivoa vlasti za pojedine oblasti, na osnovu kojih bi se formirao stav Bosne i Hercegovine o određenim pitanjima. To bi trebao biti jedinstven stav države, a ne vlasti različitih nivoa, kao što je bio slučaj do sada.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://reforma.ba/images/new

 "Proces EU integracije je u biti skup reformi koje bi trebale osigurati efikasno upravljanje ljudima i resursima i to upravljanje bi trebalo donijeti postizanje ekonomske, društvene i političke stabilnosti te održivog ekonomskog razvoja. EU integracije nisu destinacija na koju se stiže. Mi nigdje ne idemo, ostajemo gdje jesmo. To je skup reformi zbog kojih bismo svi mogli biti na dobitku. Smatram da je za ovo pravo vrijeme", rekao je premijer FBiH Fadil Novalić uoči početka konferencije.

 Istakao je kako BiH ima tri aktivnosti na koje su se obavezali, a to su reformska agenda na kojoj se intenzivno radi, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je u fazi realizacije, te smo na putu usvajanja mehanizma koordinacije.

 "Ova konferencija je jedinstveno okupljanje, jedinstvena prilika za dijalog. Naš cilj je bio okupiti sve interesne grupe iz BiH i okruženja. Moramo biti sigurni da razumijemo jedni druge, da razumijemo izazove i mogućnosti, moramo komunicirati kako ne bismo ponavljali greške onih koji su ovaj put već prošli. Kroz taj proces EU integracije prošle su i prolaze mnoge zemlje našeg regiona. One će nam danas pokazati da izazovi s kojima se suočavamo nisu isključivo vezani za BiH i nisu nesreća BiH. To su problemi s kojima se suočavaju i drugi i ova konferencija je prilika da mi naučimo nešto od njih i oni nešto od nas kako ne bismo ponavljali iste greške", kazao je Novalić.

 Britanski ambasador u BiH Edward Ferguson istakao je kako je ovo važna konferencija na kojoj će se razgovarati o mehanizmu koordinacije o kojem se dugo govori, ali nije realiziran.

 "Mehanizam koordinacije je proces koji institucijama vlasti omogućava da donesu važne odluke. Čini se da smo sada blizu momentu kada ćemo postići dogovor i lično se radujem što ćemo imati priliku da ga provedemo u djelo. Molim vas pokušajte, isprobajte i dogovorite neki mehanizam pa ako ne bude funkcionisao najbolje možete ga popravljati. Ukoliko se dogovori mehanizam koordinacije i budete željeli pokušati, moja vlada i drugi partneri EU su tu da vam pruže tehničku pomoć i olakšaju taj put", kazao je Ferguson.

 Cilj današnje konferencije je da ukaže na važnost jačanja javne uprave, posebno institucija i službenika zaduženih za pitanja EU integracija na svim nivoima vlasti u FBiH. Stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) u junu ove godine, kao i aktiviranje reformskih mjera na nivou FBiH, predstavljaju priliku za značajan iskorak u ispunjavanju obaveza u procesu evropskih integracija.

 Konferencijom se želi ukazati na obaveze koje će se naći pred administracijom FBiH, a koje proizilaze iz stupanja na snagu SSP-a, te, koristeći iskustva iz regije, ukazati kako administracija u FBiH može biti efikasnija.

Reformske teme

Blog

Vijesti