Vijesti

Centar za politike i upravljanje upozoravao je na pad dobiti BH Telecoma još od 2014. godine, te precizno navodio razloge koji uveliko prevazilaze besplatne mobilne aplikacije.

Dostavljanje prijedloga zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima Parlamentu FBiH određeno je kao jedini uslov za zaključenje drugog pregleda u okviru Proširenog aranžmana sa MMF-om i dobijanje treće tranše kredita, što ukazuje na to da se stalno smanjuju očekivanja od institucija u BiH. Reformske mjere od samog početka Aranžmana nisu provođene u skladu sa zacrtanim rokovima, a sada dolazimo u opasnost od dodatnog usporavanja procesa, pogotovo u 2018. kao izbornoj godini.

Vlada FBiH mora dostaviti Parlamentu FBiH prijedloge zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima u skladu sa preporukama osoblja MMF-a kao uslov za zaključenje drugog pregleda Proširenog aranžmana BiH sa MMF-om, dogovoreno je između predstavnika BiH i osoblja MMF-a koji su boravili u posjeti Sarajevu i Banjaluci od 7. do 21 maja. Navedeni dogovor mora odobriti i Izvrši odbor MMF-a.

Istraživač Centra za politike i upravljanje (CPU) Tarik Moćević učestvovao je jučer na Simpoziju „Pojas i put i duhovno povezivanje naroda“ u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH, gdje je prezentovao rezultate istraživanja o trendovima javnih investicija u BiH koje CPU trenutno provodi.

Centar za politike i upravljanje (CPU) poziva entitetske ministre finansija da što prije postignu dogovor na osnovu kojeg će Upravni odbor (UO) Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UINO) što prije definisati raspodjelu sredstava od putarina kako bi ta sredstva, neophodna za nastavak gradnje autoputa i puteva, bila odblokirana.

Od ukupno 39 mjera sa određenim rokom iz originalnog Pisma namjere institucija u BiH MMF-u, do danas je implementirano njih svega 15 (38,5%), a pridržavalo se četiri od šest kontinuiranih mjera. Od sedam mjera koje su prvobitno bile uslov za dobijanje druge tranše kredita ispunjeno ih je pet, dok je za dvije pomjeren rok za implementaciju. Na osnovu navedenog, CPU zaključuje da aranžman sa MMF-om karakteriše usporeno provođenje preuzetih reformskih mjera i fleksibilnost MMF-a kada su u pitanju uslovi za zaključenje pregleda i dobijanje tranši.

Predstavnici Zajedničke radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave za period 2018. – 2022. godine na danas održanom sastanku u Tesliću usaglasili su šesti dorađeni nacrt Strateškog okvira koji će biti poslan Vijeću ministara BiH, Vladi Republike Srpske, Vladi Federacije BiH i Vladi Brčko distrikta BiH na razmatranje, saopštio je Ured koordinatora za reformu javne uprave. 

Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda zaključio prvi pregled u okviru Proširenog aranžmana sa BiH, kojim je odobrio isplatu 75 miliona eura druge tranše kredita, te zaključio konsultacije prema članu IV za 2017. godinu sa BiH. 

Institucije u BiH su krajem januara 2018. godine uputile Međunarodnom monetarnom fondu novo Dopunsko pismo namjere.

Parlament FBiH usvojio je novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Nakon što je to 24. januara učinio Predstavnički, jučer je Prijedlog zakona usvojen i u Domu naroda.

Poslanici u Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH većinski su podržali na današnjoj vanrednoj sjednici Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, prenosi portal Klix.ba.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt restrukturiranja željeznica Republike Srpske vrijedan 51,3 miliona eura, saopštilo je Vijeće ministara.

Vijeće ministara BiH danas je na 128. sjednici usvojilo Prijedlog strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine (2018 – 2021), koji će biti upućen Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri, saopštilo je Vijeće ministara.

Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine više nije uslov za drugu tranšu iz Proširenog aranžmana kojim MMF podržava provedbu reformi u Bosni i Hercegovini. Prema informacijama dobijenim od Misije MMF-a u BiH, rok za usvajanje ove mjere je pomjeren. Tako ova mjera više ne predstavlja „prethodnu mjeru“.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović dobio je danas pozitivno mišljenje Vlade RS na strateški plan ruralnog razvoja BiH, čime su se stekli uslovi da se, s obzirom da su ranije osigurana mišljenja drugih nadležnih institucija, ovaj okvirni razvojni dokument odmah uputi na usvajanje Vijeću ministara BiH, prenosi portal Klix.

Predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić pismenim zahtjevom tražio je od predsjedavajućih Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH Edina Mušića i Lidije Bradare da za vikend zakažu sjednice na kojima bi između ostalog bio razmatran budžet za 2018. godinu i Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), prenosi portal Klix.

Vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj su trebale biti razmatrane dvije mjere iz Aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom - budžet FBiH za 2018. godinu i Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju - prekinuta je jučer, prenosi portal Klix.

Međunarodni monetarni fond (MMF) doznačit će BiH nova sredstva po ispunjavanju preostalih uslova u okviru aktuelnog Proširenog aranžmana, u iznosu od približno 76 miliona eura, saopšteno je nakon posjete Misije MMF-a BiH, prenosi portal Klix.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas da svako rasterećenje u privredi mora da se reflektuje i na visinu plata.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas po hitnom postupku izmjene i dopune Zakona o akcizama, Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda te Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja. 

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH. Da bi izmjene stupile na snagu potrebno je da Prijedlog u identičnom tekstu usvoji i Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Prilikom rasprave o ovom zakonu riječ je uzeo opozicioni delegat Martin Raguž (HDZ 1990) koji je kazao kako će podržati set zakona o akcizama s obzirom na to da su se i stranke vlasti, a i stranke opozicije obavezale na sprovođenje mjera iz reformske agende. Modifikovani prijedlog s pratećim poboljšanjima je usaglašen na nivou ministara finansija i premijera entiteta, kao i predstavnika Vijeća ministara BiH, a nakon niza obavljenih konsultacija i analiza, uz aktivnu podršku i tehničku ekspertsku asistenciju delegacije EU u Sarajevu.

Ključna izmjena se odnosi na činjenicu da se ne povećavaju akcize, osim na biogoriva i biotečnosti, nego se za 0,15 KM povećavaju cijene cestarina, pri čemu će se prikupljena sredstva isključivo koristiti za izgradnju autocesta i za izgradnju i rekonstrukciju svih drugih vrsta cesta.

"Stoga ne bi bilo utemeljeno da se uvećanje akciza i cestarina posmatra kao udar na stanovništvo, jer cilj zbog kojeg se uvodi u potpunosti opravdava razloge uvođenja, a navedene prednosti koje izgradnja ove vrste infrastrukture nosi sa sobom ukazuju na to da je realno očekivati poboljšanje standarda stanovništva kroz nova zapošljavanja, stvaranje novih prihoda, izgradnju dodatne infrastrukture u vidu izgradnje vrtića, škola, bolnice, domova za stare i iznemogle osobe i drugog, i u krajnjem očekivani rast standarda stanovništva će možda potaknuti i natalitet, što je izuzetno važno za BiH s demografske tačke gledišta", piše u obrazloženju.

Državna vlast tvrdi da uvećanje prihoda po ovom osnovu i njihovo usmjeravanje na razvoj u vidu izgradnje autocesta i cesta približava BiH zemljama okruženja po nivou razvijenosti, čime se doprinosi stvaranju uvjeta za uključivanje u regionalno razvijenije tranzitne države, što prvenstveno otvara mogućnost iskorištavanja drugih resursa kojim BiH raspolaže i razvijanja do sada nerazvijenih privrednih grana kao što je razvoj turizma.


Izvor: klix.ba

Porezni obveznici iz Federacije Bosne i Hercegovine do kraja novembra 2017. godine u budžet Porezne uprave FBiH uplatili su 4,37 milijardi KM, po osnovu javnih prihoda, što je povećanje od 9.40 posto u odnosu na isti period prošle godine. Izraženo u novcu, porezni obveznici su svoje uplate po osnovu javnih prihoda povećali za više od 375 miliona KM, od čega je gotovo polovina uplaćena u Kantonu Sarajevo, odnosno 156 miliona KM.

Na vanrednoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH danas je prihvaćen Nacrt zakona o penzijsko-invaldiskom osiguranju, čime je napravljen jedan korak naprijed ka ispunjavanju zahtjeva penzionera. Ipak, predstoji još mnogo posla do konačnog usvajanja zakona, a krajnji rok koji su penzioneri dali vlastima u FBiH je do kraja godin, prenosi portal Klix.ba.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kazao je da Savez za promjene smatra kako postoje alternativni načini putem kojih se može finansirati izgradnja cesta u BiH, prenosi portal Klix.ba.

Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn došao je u posjetu Bosni i Hercegovini, a nakon sastanka s predstavnicima Vijeća ministara BiH zajedno su održali konferenciju za medije na kojoj su navedeni dosadašnji "pomaci" i istaknuto šta je još neophodno uraditi. Prema njihovim navodima, najvažnije je usvojiti akcize na gorivo, prenosi portal Klix.ba.

Mislim da je ovoga puta obezbijeđena parlamentarna većina u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PS BiH) za modifikovani set zakona o akcizama, rekao je za BHRT prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Safet Softić (SDA). Softić je procijenio da će Dom naroda biti prvi dom koji će razmatrati modifikovani prijedlog tri zakona koja se tiču akciza i to, najverovatnije, na sjednici 07. decembra.

Savez za bolju budućnost (SBB) podržat će u Parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje seta zakona o akcizama kojim je predviđeno povećanje cijena na gorivo, potvrđeno je na današnjoj konferenciji za medije koju je organizovao SBB, prenosi portal Klix.ba.

U posljednjem tranzicionom izvještaju Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za BiH navodi se da će zbog kašnjenja u provođenju velikih infrastrukturnih projekata ekonomski rast BiH najvjerovatnije biti 2,5 posto u ovoj godini, iako je u prošloj bio 3,2 posto.

Ekonomija Bosne i Hercegovine doživljava ciklični oporavak, održana je makroekonomska stabilnost, ali podsticanje rasta i otvaranje novih radnih mjesta nije postignuto, zaključilo je osoblje misije Međunarodnog monetarnog fonda nakon posjete BiH od 7. do 21. novembra. Napomenuli su kako je neophodno implementirati preostale mjere koje su uslov za drugu tranšu kredita, uključivši tu i usvajanje kvartalnih koeficijenata za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza od strane Upravnog odbora UINO BiH te poravnanje međuentitetskih dugovanja.

Izjavu šefa Misije Nadeema Ilahija prenosimo u cjelosti:

Ekonomija Bosne i Hercegovine doživljava ciklični oporavak koji je ipak slabiji u odnosu na ostatak istočne Evrope. Izvoz kao i doznake iz inostranstva bilježe porast, a očekuje se i rast inflacije u 2017. godini. Iako je održana makroekonomska stabilnost, osnovni cilj programa, podsticanje rasta i otvaranje radnih mjesta, je i dalje u velikoj mjeri neriješen.

Misija je primjetila napredak ostvaren u pripremi fiskalno odgovornih nacrta budžeta entiteta za 2018. godinu, te podstiče vlasti da blagovremeno te u skladu sa preporukama osoblja MMF-a, završe proces pripreme budžeta Institucija Bosne i Hercegovine.

Na polju provedbe strukturalnih reformi je ostvaren određeni napredak, posebno na nivou entiteta. Međutim, provođenje nekih od ključnih mjera iz programa se odvija mnogo sporijim tempom od očekivanog. Prethodne mjere za prvi pregled programa obuhvataju usvajanje entitetskih budžeta za 2018. godinu kao i:

Usvajanje u Parlamentarnoj skupštini BiH izmjena i dopuna zakona kojim će se povećati akcize na gorivo. Ovo je neophodno kako bi se odblokirao najveći paket vanjskog finansiranja koji je odnedavno na raspolaganju za ključne investicije u infrastrukturu. Kontinuirano kašnjenje u tom pogledu je usporilo ekonomski oporavak i uticalo na izglede za brži rast i otvaranje novih radnih mjesta.

Usvajanje novog Zakona o osiguranju depozita u Parlamentarnoj skupštini BiH. S obzirom da su već usvojeni entitetski zakoni o bankama i agencijama za bankarstvo, odsustvo novog Zakona o osiguranju depozita odgađa modernizaciju legislative bankarskog sektora u zemlji.

Iniciranje od strane Vlade FBiH procesa temeljite procjene vrijednosti (due diligence) za telekomunikacijske kompanije, BH Telecom i HT Mostar.

Usvajanje od strane Upravnog odbora UINO BiH kvartalnih koeficijenata za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza te poravnanje međuentitetskih dugovanja.

Ispunjavanje ovih prethodnih mjera u narednim sedmicama je od ključnog značaja kako bi se program vratio na pravi kolosijek. Osoblje MMF-a je na raspolaganju vlastima pružiti pomoć u ovom pogledu.

Foto: flickr.com

Reformske teme

Blog

Vijesti