Reformske teme

Prema podacima Eurostata, u Španiji najveći broj mladih ljudi napušta rano obrazovanje. U 2014. godini, više od jedne petine Španaca u dobi između 18 i 24 nisu završili više od nižeg srednjoškolskog obrazovanja.

Gotovo polovica današnje mladeži vjeruje da bi njihova radna mjesta mogla nestati u sljedećih 10 godina, ali mladi koji žive u srednje razvijenim državama kažu da su spremni napraviti iskorak u četvrtu industrijsku revoluciju...

Poslovnici entitetskih parlamenata jasno kažu da se po hitnom postupku može donijeti samo zakon kojim se uređuju odnosi i pitanja za čije uređivanje postoji neodložna potreba...

Jaz između vještina koje ljudi uče i vještina koje ljudima trebaju je sve više očigledan, kako tradicionalno učenje zaostaje u opremanju učenika znanjem koje im je potrebne da napreduju.

BDP je kao brzinomjer: govori vam da li privreda ide brže ili sporije. Baš kao u automobilima, brzinomjer je koristan, ali vam ne govori sve što želite znati. Na primjer, neće vam reći da li se motor pregrijava ili da li ćete ostati bez goriva.

Globalno upravljanje, dobro upravljanje, loše upravljanje: poput mnogih poštapalica u području međunarodnog razvoja, riječ je počela da znači različite stvari različitim grupama.

Australska vlada je najavila da će povećati porez na duhan za 12,5% svake godine u periodu od 2017. do 2020. godine. Do 2020. godine prosječna kutija cigara će vjerovatno koštati 45 AUD (australijskih dolara) ili oko 55 KM ($34).

Reformske teme

Blog

Odgovorna agenda na Facebook-u

Vijesti