ReForum

Centar za politike i upravljanje danas je organizovao konferenciju na temu javnih investicija u BiH na kojoj su govorili: sekretar Ministarstva transporta i komunikacija BiH, Igor Pejić, viši bankar Evropske banke za obnovu i razvoj, Josip Polić, predsjednik Skupštine CPU, Haris Abaspahić i istraživač CPU, Tarik Moćević. Cilj konferencije bio je inicirati diskusiju o trenutnom stanju javnih investicija, planiranoj dinamici implementacije značajnih investicionih projekata, te mogućim izazovima i preprekama na putu povećanja javne investicione potrošnje u Bosni i Hercegovini.

ReForum „Reforma javne uprave u BiH“, na kojem se govorilo o problemima ovog procesa, njenim dosadašnjih uspjesima i nedostacima, kao i budućem radu u ovoj oblasti, te ulozi organizacija civilnog društva u njoj, održan je 21. marta u Hotelu „Astra Garni“ u Sarajevu, u organizaciji Centra za  politike i upravljanje.

ReForum „Privatizacija u Bosni i Hercegovini“, na kojem se govorilo o procesu privatizacije u BiH koji je započeo još 1990. godine, njegovim motivima, modelima, nedostacima i pozitivnim efektima koje je postigao, kao i onome što nas čeka u budućnosti, održan je jučer u Hotelu „Europe“ u Sarajevu, u organizaciji Centra za politike i upravljanje.

ReForum „Obrazovanje na marginama Reformske agende“, na kojem se govorilo o uzrocima i izlaznim strategijama kada je u pitanju marginaliziranje obrazovanja u sklopu tekućih reformskih zahvata u BiH, održana je u subotu u amfiteatru Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, u organizaciji Fondacije „Nijaz Duraković“ i Centra za politike i upravljanje. ReForum je održan u sklopu obilježavanja godišnjice smrti prof. dr. Nijaza Durakovića.

Panel diskusija pod nazivom ReForum - Aktivna uloga medija u reformskom procesu, u organizaciji Centra za politike i upravljanje, održana je 22. decembra u Sarajevu.

Cilj susreta bio je započeti javnu diskusiju o ulozi medija u objektivnom informiranju javnosti o pitanjima iz Reformske agende, te dati konkretne sugestije koje će bh. političarima i nevladinom sektoru koristiti za poboljšanje odnosa s medijskim radnicima i radnicama koji žele odgovorno izvještavati o ispunjavanju ciljeva iz Reformske agende. CPU je u razgovor uključio predstavnike medija i organizacija civilnog društva.

Panel diskusija pod nazivom ReForum - Poresko rasterećenje rada u FBiH, u organizaciji Centra za politike i upravljanje (CPU) održana je 1.12.2016. godine u Sarajevu. Cilj je bio u javni dijalog uključiti zainteresirane strane na koje će reforme imati najveći uticaj - predstavnike poslovne zajednice i sindikata, te donosioce odluka, akademsku zajednicu, istraživače i predstavnike organizacija civilnog društva i medije.

Reformske teme

Blog

Odgovorna agenda na Facebook-u