Odgovorna agenda

Nakon gotovo četvrt vijeka od dana kada su Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost od Jugoslavije, glasači u Ujedinjenom kraljevstvu su odlučili tijesnom, ali jasnom većinom da žele da napuste Evropsku Uniju. Posljedice ovog glasanja će ostati nejasne nedjeljama i mjesecima ispred nas, jer su implikacije dalekosežne. Mnogo toga će zavisiti od odluka o nizu pitanja koje će donositi lideri EU i UK, a koje su šire i od samog Brexita.

Reforma javne uprave je samo jedna oblast u kojoj se očekuje napredak od BiH institucija, ali vrlo lako može biti jedna od najproblematičnijih. Zahvaljujući administrativnom ustrojstvu zemlje, ali i neodgovornom rukovođenju i zapošljavanju u javnim institucijama, stvorena je glomazna i spora javna administracija u koju građani nemaju povjerenja.

Političke elite treba dijeliti na transakcijske i tranzicijske. Ove prve su zainteresirane za zadržavanje statusa quo, u kojem se neometano mogu vršiti transakcije na relaciji država – klijenti političkih elita, a za vrijeme njihove vladavine korupcija izjeda sve segmente društva. Tranzicijske elite su one koje su posvećene reformi ustaljenog i već trulog sistema i potpunoj društvenoj tranziciji.

Početkom maja, nakon sastanka Željke Cvijanović i Fadila Novalića, sa Denisom Zvizdićem i zamjenikom šefa Delegacije EU Rencom Davidijem, saopšteno je da je BiH blizu dogovora o mehanizmu koordinacije.

Zakoni o radu u oba entiteta usvojeni su po hitnim procedurama (krajem 2015. i početkom 2016.), i bez javnih rasprava sa građanima, makar bez formalno organizovanih od strane predlagača zakona. Ipak, postoji jedno mjesto gdje su građani imali pravo da kažu svoje mišljenje o novim Zakonima...

Slučaj usvajanja Zakona o radu Federacije BiH po hitnoj proceduri je primjer loše prakse za ponašanje vlasti kada se usvajaju važni reformski zakoni, čak iako zakonodavna rješenja u samom novom Zakonu nisu loša.

Poslovnici entitetskih parlamenata jasno kažu da se po hitnom postupku može donijeti samo zakon kojim se uređuju odnosi i pitanja za čije uređivanje postoji neodložna potreba...

Reformske teme

Blog

Odgovorna agenda na Facebook-u