Odgovorna agenda

Šta građani trebaju čuti tokom septembarskih kampanja?

Građani BiH, u oktobru birate gradonačelnike i načelnike opština, članove opštinskih vijeća i skupština opština, i birate ih na pozicije koje će se baviti lokalnim problemima iz vaše ulice i vaše svakodnevnice. Zato je važno da odaberete one ljude koji vam djeluju najstručnije i koji se u svojoj kampanji neće baviti velikim temama, koje neće biti u njihovoj nadležnosti ako budu izabrani.

Iskustvo nam pokazuje da ne samo u BiH, već u cijelom regionu, kandidati na lokalnim izborima vole velike, nacionalne teme, oko kojih mogu i oko kojih su navikli da generišu podršku. Iz CCI (Centri civilnih inicijativa) upozoravaju na to da su se prethodna tri ciklusa završili sa 70% „velikih tema” koje nisu vezane za lokalni nivo vlasti.  Opštine i gradovi su prva adresa građanima za probleme koje imaju u svojoj zajednici, i zato kandidati na funkcije u opštinama i gradovima treba da objasne kako će unaprijediti svakodnevni život građana u toj zajednici.

Ne bi bilo loše da se svi zajedno podsjetimo za šta je nadležna lokalna samouprava (opštine i gradovi). Lokalna samouprava (LS) je nadležna za: donošenje svog budžeta, kao i programa i planova razvoja, uređenje prostora i zaštitu životne sredine, donošenje prostornih i urbanističkih planova, utvrđivanje i provođenje stambene politike. LS je nadležna za korištenje građevinskog zemljišta.

Kandidati/partije treba da objasne građanima kako će unaprijediti djelatnosti i objekte lokalne komunalne infrastrukture i lokalni javni prevoz. Zatim, mogu i da vode debate o tome kako je najbolje zadovoljiti potrebe stanovništa u toj opštini/gradu za kulturom i sportom, te kako bi oni obezbijedili sredstva za unapređenje usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, i obrazovanja (nadležnosti LS u pogledu obrazovanja uglavnom se tiču predškolskog i osnovnog obrazovanja).

Pored toga, LS je nadležna za sigurnost ljudi i imovine, organizovanje zaštite i spašavanja ljudi i dobara od nepogoda i prirodnih katastrofa, kao i za vršenje inspekcijskog nadzora nad propisima iz svoje nadležnosti.

Još jedna nadležnost LS koja je važna za građane je donošenje propisa o određenim porezima, naknadama, doprinosima i taksama. Kandidati mogu iznijeti svoje analize lokalnih nameta, uz objašnjenje građanima da li su neki nameti neopravdano visoki, i šta bi oni preduzeli u takvim slučajevima.

Na kraju, važno je da pratimo kampanje i da ih opominjemo ako se ne bave lokalnim temama, jer im je to u opisu radnog zadatka. A na koncu, za nestručnost i populizam možemo ih opomenuti 2. oktobra.

 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove Centra za politike i upravljanje. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja i vulgarnog izražavanja jer takvi komentari neće biti objavljeni. CPU zadržava pravo da određene komentare obriše bez najave i objašnjenja.

Reformske teme

Blog

Odgovorna agenda na Facebook-u