Reformske teme

Centar za politike i upravljanje danas je organizovao konferenciju na temu javnih investicija u BiH na kojoj su govorili: sekretar Ministarstva transporta i komunikacija BiH, Igor Pejić, viši bankar Evropske banke za obnovu i razvoj, Josip Polić, predsjednik Skupštine CPU, Haris Abaspahić i istraživač CPU, Tarik Moćević. Cilj konferencije bio je inicirati diskusiju o trenutnom stanju javnih investicija, planiranoj dinamici implementacije značajnih investicionih projekata, te mogućim izazovima i preprekama na putu povećanja javne investicione potrošnje u Bosni i Hercegovini.

ReForum „Reforma javne uprave u BiH“, na kojem se govorilo o problemima ovog procesa, njenim dosadašnjih uspjesima i nedostacima, kao i budućem radu u ovoj oblasti, te ulozi organizacija civilnog društva u njoj, održan je 21. marta u Hotelu „Astra Garni“ u Sarajevu, u organizaciji Centra za  politike i upravljanje.

U Federaciji je već neko vrijeme aktuelna priča o izmjenama zakonskih rješenja koja se tiču doprinosa i poreza na dohodak, pa dok smo još na vrijeme, želimo podsjetiti nadležne institucije na važnost transparentnosti i inkluzivnosti kod ovakvih zakona. Ovo su zakoni koji utiču direktno na gotovo sve građane u Federaciji, i radne verzije su već postale predmet kritika i raznih analiza i prije dolaska u parlamentarnu proceduru. Socijalni partneri se ni na posljednjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za FBiH (održanoj u ponedjeljak) nijesu složili oko najnovijih prednacrta koje im je dostavila Vlada FBiH.

ReForum „Privatizacija u Bosni i Hercegovini“, na kojem se govorilo o procesu privatizacije u BiH koji je započeo još 1990. godine, njegovim motivima, modelima, nedostacima i pozitivnim efektima koje je postigao, kao i onome što nas čeka u budućnosti, održan je jučer u Hotelu „Europe“ u Sarajevu, u organizaciji Centra za politike i upravljanje.

BiH se Reformskom agendom obavezala na sprovođenje velikog broja mjera koje se tiču unapređenja poslovnog ambijenta. Branimir Muidža je predsjednik Vijeća stranih investitora u BiH, i generalni direktor Tvornice cementa Kakanj, koja je rijetki primjer uspješne privatizacije i društveno odgovorne kompanije. Zato je gospodin Muidža idealan sagovornik na teme koje se tiču poslovanja u zahtjevnom bh. ambijentu i reformi koje institucije provode u cilju poboljšanja trenutne situacije.

ReForum „Obrazovanje na marginama Reformske agende“, na kojem se govorilo o uzrocima i izlaznim strategijama kada je u pitanju marginaliziranje obrazovanja u sklopu tekućih reformskih zahvata u BiH, održana je u subotu u amfiteatru Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, u organizaciji Fondacije „Nijaz Duraković“ i Centra za politike i upravljanje. ReForum je održan u sklopu obilježavanja godišnjice smrti prof. dr. Nijaza Durakovića.

Mi, učesnici Konferencije „Obrazovanje na marginama Reformske agende“, smatrajući obrazovanje suštinski važnim segmentom i generatorom razvoja društva; razumijevajući postojeću potrebu za sistemskim promjenama obrazovanja i razvijanjem smislenih, strateških i razvojno usmjerenih obrazovnih politika; podržavajući ideju cjeloživotnog učenja i razvoja odgoja i obrazovanja na svim njegovim nivoima (predškolsko, osnovno, srednje, visoko i obrazovanje odraslih) i u svim njegovim formama (formalno, neformalno i samousmjereno), koje će biti u funkciji razvoja individue i razvoja društvene zajednice u cjelini u BiH, donosimo DEKLARACIJU...

Ne čudi građane da je jedan od fokusa Reformske agende na smanjenju nezaposlenosti u zemlji. Stoga, ne čudi građane ni da je u fokusu političara na vlasti da iznose podatke o porastu broja zaposlenih tokom njihovog mandata. Ono što bi ipak moglo da ih začudi je zašto premijer FBiH koristi podatke Porezne uprave FBiH, a ne Federalnog zavoda za statistiku, tijela čija je svrha da bude najznačajniji službeni izvor informacija u Federaciji.

Panel diskusija pod nazivom ReForum - Aktivna uloga medija u reformskom procesu, u organizaciji Centra za politike i upravljanje, održana je 22. decembra u Sarajevu.

Cilj susreta bio je započeti javnu diskusiju o ulozi medija u objektivnom informiranju javnosti o pitanjima iz Reformske agende, te dati konkretne sugestije koje će bh. političarima i nevladinom sektoru koristiti za poboljšanje odnosa s medijskim radnicima i radnicama koji žele odgovorno izvještavati o ispunjavanju ciljeva iz Reformske agende. CPU je u razgovor uključio predstavnike medija i organizacija civilnog društva.

IT sektor u BiH se u poslednjih nekoliko godina rapidno razvija i postaje sve važnija karika u realnom sektoru. Donosimo vam još jednu uspješnu priču iz ovog sektora, kroz razgovor sa Edinom Saračevićem koji je osnovao nekoliko inovativnih prostora i platformi: HUB387 (tehnološki park), NEST71 (zajednički radni prostor), ACADEMY387 (otvorenu platformu za znanje), BalkanVibe (platformu za regionalni turizam) i Bookvar.co (online edukativnu platformu).

Panel diskusija pod nazivom ReForum - Poresko rasterećenje rada u FBiH, u organizaciji Centra za politike i upravljanje (CPU) održana je 1.12.2016. godine u Sarajevu. Cilj je bio u javni dijalog uključiti zainteresirane strane na koje će reforme imati najveći uticaj - predstavnike poslovne zajednice i sindikata, te donosioce odluka, akademsku zajednicu, istraživače i predstavnike organizacija civilnog društva i medije.

Bosna i Hercegovina neće dobiti novu tranšu kredita od Međunarodnog monetarnog fonda planiranu za 25. decembar. Upućenijima je ovo bilo jasno već nakon što je šef Misije MMF-a za BiH Nadeem Illahi predstavio zaključke o pregledu implementacije mjera predviđenih do kraja septembra. Ipak, zaključci su iznijeti ohrabrujućim tonom, pa veći dio javnosti i nije bio svjestan da je zaključak MMF-a ustvari negativan.

Poslovni ambijent u BiH je daleko od idealnog, ali i u takvom ambijentu postoje kompanije koje uspijevaju zahvaljujući upornosti, znanju i pozitivnoj energiji. Ovo je jedna takva uspješna priča sa osvrtom na probleme realnog sektora. Ovo je priča o Networks-u, ispričana kroz razgovor sa suosnivačem Edinom Mehićem. Networks je poduzetnički i inovacijski centar iz Sarajeva, otvoren prije nešto više od godinu dana. Cilj centra je da pruži prostor i mogućnosti mladim i inovatnim ljudima da razviju svoje ideje, ali i postojećim kompanijama da inoviraju svoje poslovanje.

Program strukturalnih reformi (Program) koje podržava MMF je veoma ambiciozan, a realizacija značajnog broja zacrtanih mjera, više od polovine, planirana je, opet ambiciozno, do kraja ove godine. Institucije Bosne i Hercegovine u Pismu namjere MMF-u obavezale su se na njihovo ispunjenje sa određenim rokovima, a od njihove sposobnosti da ispune obećano zavisi nastavak aranžmana.

Na sjednici održanoj 11. novembra, Vijeće ministara usvojilo je prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismira Juske za uspostavljanje Ureda za nadzor i akreditaciju ovjerilaca, čije je formiranje predviđeno Zakonom o elektronskom potpisu još 2006. godine.

Reformske teme

Blog

Odgovorna agenda na Facebook-u

Vijesti