Download
Pregled Pregled Gore Gore
Detalji
Između politike i ekonomskih reformi - Monitoring implementacije mjera iz Programa ekonomskih reformi koje podržava MMF Između politike i ekonomskih reformi - Monitoring implementacije mjera iz Programa ekonomskih reformi koje podržava MMF HOT

Centar za politike i upravljanje aktivno prati provođenje reformskih mjera na koje su se institucije vlasti obavezale u okviru aranžmana Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom. Cilj nam je da na jednostavan i razumljiv način upoznamo građane BiH sa provođenjem mjera koje su ključne za ekonomski razvoj društva, smanjenje nezaposlenosti, te koje direktno utiču na kvalitet života građana.

U monitoring izvještaju „Između politike i ekonomskih reformi: Monitoring  implementacije mjera iz Programa ekonomskih reformi koje podržava MMF“, nalaze se podaci o ispunjenosti mjera iz aranžmana sa MMF-om zaključno sa krajem juna 2017. godine.

Podaci

Verzija
Veličina1.09 MB
Preuzimanja696
Licenca
Autor
Website
Cijena
Kreirano28.07.2017.

Download