Download
Pregled Pregled Gore Gore
Category: Publikacije
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
 
Files:
pdf.png E-registri i e-uprava u Bosni i Hercegovini kao instrument za efikasnost i transparentnost HOT

Download

Bosni i Hercegovini je hitno potrebno poboljšanje poslovne klime, a jedan od ključnih alata za postizanje ovog cilja je svakako uvođenje elektronskih servisa. Nažalost, u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu uspostavljene temeljne pretpostavke za funkcionisanje elektronskih servisa koji bi u mnogome pojednostavili procedure pri pokretanju preduzeća, ali bi također onemogućili i korpuciju uslovljenu posredovanjem tokom ovih procedura. Analiza istražuje mogućnost implemetacije tri modela, te daje preporuke o tome koji od njih bi za Bosnu i Hercegovinu bili najpovoljniji i najefikasniji.Kreirano
Veličina
Preuzimanja
31.08.2015.
1.18 MB
1.053
pdf.png E-registri i e-uprava u Bosni i Hercegovini kao instrument za efikasnost i transparentnost - sažetak Sažetak HOT

Download

Bosni i Hercegovini je hitno potrebno poboljšanje poslovne klime, a jedan od ključnih alata za postizanje ovog cilja je svakako uvođenje elektronskih servisa. Nažalost, u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu uspostavljene temeljne pretpostavke za funkcionisanje elektronskih servisa koji bi u mnogome pojednostavili procedure pri pokretanju preduzeća, ali bi također onemogućili i korpuciju uslovljenu posredovanjem tokom ovih procedura. Analiza istražuje mogućnost implemetacije tri modela, te daje preporuke o tome koji od njih bi za Bosnu i Hercegovinu bili najpovoljniji i najefikasniji.Kreirano
Veličina
Preuzimanja
26.10.2015.
959.5 KB
863
pdf.png Između politike i ekonomskih reformi - Monitoring implementacije mjera iz Programa ekonomskih reformi koje podržava MMF HOT

Download

Centar za politike i upravljanje aktivno prati provođenje reformskih mjera na koje su se institucije vlasti obavezale u okviru aranžmana Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom. Cilj nam je da na jednostavan i razumljiv način upoznamo građane BiH sa provođenjem mjera koje su ključne za ekonomski razvoj društva, smanjenje nezaposlenosti, te koje direktno utiču na kvalitet života građana.

U monitoring izvještaju „Između politike i ekonomskih reformi: Monitoring  implementacije mjera iz Programa ekonomskih reformi koje podržava MMF“, nalaze se podaci o ispunjenosti mjera iz aranžmana sa MMF-om zaključno sa krajem juna 2017. godine.Kreirano
Veličina
Preuzimanja
28.07.2017.
1.09 MB
564
zip.png Između politike i ekonomskih reformi Monitoring implementacije mjera iz Programa ekonomskih reformi koje podržava MMF_april 2018. HOT

Download

Centar za politike i upravljanje aktivno prati provođenje reformskih mjera na koje su se institucije vlasti obavezale u okviru Aranžmana Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom. Cilj nam je da na jednostavan i razumljiv način upoznamo građane BiH sa provođenjem mjera koje su ključne za ekonomski razvoj društva, smanjenje nezaposlenosti, te koje direktno utiču na kvalitet života građana.

U monitoring izvještaju „Između politike i ekonomskih reformi: Monitoring implementacije mjera iz Programa ekonomskih reformi koje podržava MMF - april 2018.“, nalaze se podaci o ispunjenosti mjera iz aranžmana sa MMF-om zaključno sa krajem marta 2018. godine.Kreirano
Veličina
Preuzimanja
18.04.2018.
1.49 MB
167